ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ МАЛАРИЯ ПОМАГА ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА COVID-19

Лекарството против малария Хлорохин (Chloroquine) може да се използва при лечението на заразени с коронавируса COVID-19. Това противомаларично лекарство беше тествано на пациенти в Китай още през миналия месец, като в последните дни то започва да се прилага тестово и от френски лекари, информира на 19.03.2020 г. БНР.

В средата на февруари Сан Янжон, заместник-ръководител на Китайския национален център за развитие на биотехнологиите, заяви, че това лекарство е под клинично изпитание в поне 10 болници.

Според него, при пациентите, лекувани с хлорохин, се наблюдава по-голямо намаляване на треската, подобряване при техните белодробни сканирания. На тези пациенти им е било необходимо по-кратко време за възстановяване в сравнение с т.нар. “контролна” група от пациенти.

Френските лекари са сред тези, които също вече експериментират с лекарството.

Министърът на здравеопазването на Франция заяви, че сега се провеждат широкомащабни тестове след ранни успешни тестове.

Във видеоклип изследователи посочват, че “са наблюдавали бързо и ефективно ускоряване на лечебния процес и рязко намаляване на времето, през което пациентите с COVID-19 остават заразени”. Също така има и доказателства, че лекарството против малария предотвратява по-лоши инфекции сред пациентите, които са започнали да бъдат лекувани на по-ранен етап.