ИЗСЛЕДВАТ КАК ВЛИЯЕ ПРАХОВОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ ВЪРХУ ДЕЦАТА

Кипър, Гърция и Израел заедно осъществяват европейски проект за изследване на въздействието на праховото замърсяване върху здравето на децата и предприемането на мерки за борба с него, съобщи на 18.01.2019 г. БНР.

Как праховото замърсяване влияе върху здравето на децата и какви ефективни мерки могат да бъдат предприети за намаляване на негативното му въздействие изследват три медицински университета от Кипър, остров Крит и Израел в общ проект в рамките на европейската програма „Живот” („LIFE“). През октомври и ноември бе проведена пилотната фаза на проекта и предстои неговата същностна част, в която ще бъдат включени близо 400 доброволци. Резултатите от проучването се очакват през 2021 г.

Регионът на Източното Средиземноморие е с едно от най-високите замърсявания на въздуха. Средно с една година е съкратен живота на всеки жител на кипърската столица Никозия заради високите нива на замърсяване на въздуха с прахови частици, сочат оповестените резултати от изследване по проект на Кипърския институт. Нивата на праховите частици, регистрирани в Никозия от съоръженията за мониторинг на качеството на въздуха в института целогодишно са по-високи от тези в Париж.

Регионът на Източното Средиземноморие, в който Кипър заема централно място, е една от горещите точки на замърсяване в света, подчертават учените. Той много често е засегнат от пясъчни бури от Африка, от замърсяване от дейности в Близкия изток. Регионалното замърсяване на въздуха се очаква да се влоши в бъдеще, твърдят от Кипърския институт.