ЗАБРАНЯВАТ УПОТРЕБАТА НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА В ЕС ДО 2021 Г.

В Европейския съюз до 2021 г. ще бъдат забранени средните продукти: прибори за еднократна употреба (вилици, ножове, лъжици и пръчици за хранене); пластмасови чинии за еднократна употреба; пластмасови сламки; изработени от пластмаса клечки за уши, пластмасови дръжки за балони; оксоразградими пластмаси и съдове за храна, както и чашки изработени от експандиран полистирен, информира БНТ на 28.03.2019 г.

Държавите членки ще трябва да достигнат целта от 90% за събиране на пластмасови шишета до 2029 г., като пластмасовите шишета трябва да бъдат с поне 25% рециклирано съдържание до 2025 г. и 30% до 2030 г.

Споразумението също засилва прилагането на принципа „замърсителят плаща“, по-специално за тютюна, като въвежда разширена отговорност за производителя. Този нов режим ще се прилага също така за риболовните приспособения, като гарантира, че производителят, а не рибарите, поема разходите за събирането на изгубените в морето мрежи.

И накрая, законодателството постановява, че етикетирането относно отрицателните последици върху околната среда от изхвърлянето на пластмасови цигарени филтри на улицата, както и за други изделия като пластмасови чашки, мокри кърпички и хигиенни продукти, трябва да бъде задължително.