ЖЕНИТЕ В СТРАНИТЕ ОТ ЕС РАЖДАТ ПЪРВОТО СИ ДЕТЕ СРЕДНО НА 29-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

През 2017 г. в Европейския съюз (ЕС) са родени 5.075 милиона бебета, в сравнение с 5.148 милиона през 2016 г. Общият коефициент на раждаемост в ЕС е бил 1.59 раждания на една жена през 2017 г., в сравнение с 1.60 през 2016 г. Това показват публикувани наскоро данни на Евростат, статистическата служба на Европейския съюз, информира на 12.03.2019 г. Zdrave.net.

От всички 5.075 милиона раждания, 45% се отнасят за първо дете, 36% за второ дете и 19% за трето или за последващо дете. Средната възраст на жените в ЕС, които са родили първото си дете през 2017 г., е била 29.1 г. Средната възраст постепенно се увеличава от 28.7 г. през 2013 г., до 29,1 г. през 2017 г.

Почти 5% от ражданията на първо дете в ЕС през 2017 г. са на жени на възраст под 20 г. и около 3% от дами над 40 години.

Най-високият процент на раждаемост е във Франция (1.90 раждания на жена). Следват Швеция (1.78), Ирландия (1.77), Дания (1.75) и Обединеното кралство (1.74).

И обратно – най-ниски равнища на раждаемост са наблюдавани в Малта (1.26), Испания (1.31), Италия и Кипър (и двете 1.32), Гърция (1.35), Португалия (1.38) и Люксембург (1.39).

Най-младите майки на първо дете са в България и Румъния, а най-старите в Италия, Испания и Люксембург. Най-ниската средна възраст за първо раждане е регистрирана в България (26.1 г.), следвана от Румъния (26.5 г.), Латвия (26.9 г.), Словакия (27.1 г.), Полша (27.3 г.), Литва (27.5 г.) и Естония (27.7 г.). Напротив, възрастта на майката при първо раждане е над 30 в Италия (31.1 г.), Испания (30.9 г.), Люксембург (30.8 г.), Гърция (30,4 г.) и Ирландия (30,3 г.).

Най-високият дял на ражданията на първо дете от майки-тийнейджъри (по-малки от 20 г.) са регистрирани в Румъния (13.9% от общия брой раждания на първо дете през 2017 г.) и България (13.8%), пред Унгария (9.9%), Словакия (9.5%), Латвия (6.7%) и Обединеното кралство (6.1%).

От друга страна, най-нисък е делът в Дания (1.5%), Италия и Словения (и двете държави с 1.6%), Холандия (1.7%), Люксембург (1.9%) и Швеция (2.0%).

За разлика от тях, най-високият процент раждания на първо дете от жени на възраст 40 и повече години е регистриран в Испания (7.4% от общия брой раждания през 2017 г.) и Италия (7.3%), следвана от Гърция (5.6%), Люксембург (4.9%), Ирландия (4.8%) и Португалия (4.3%).

81.5% от ражданията в ЕС са били на първо или второ дете, докато ражданията на трети деца са 12.5%, а на четвърто или следващо дете представляват 6.0% от всички раждания през 2017 г. В държавите-членки на ЕС най-висок е делът на майките, родили четвърти или последващи деца във Финландия (10.3%), следвана от Ирландия (9.0%), Обединеното кралство (8.8%), Словакия (8.1%) и Белгия (8.0%).