Експерти от ЕС алармираха: НОВИТЕ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА СА СПЕЦИФИЧНА ЗАПЛАХА С МЕЖДУНАРОДНИ ИЗМЕРЕНИЯ

Националните координатори по наркотиците на държавите членки на Европейския съюз проведоха среща на 3 май 2018 г. в София в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. Срещата под наслов „Превенция и терапевтично лечение на употребата и злоупотребата с нови психоактивни вещества“ бе организирана съвместно от министерствата на вътрешните работи и на здравеопазването, съобщиха от пресцентъра на Министерство на здравеопазването.

Обсъдени бяха възможностите за засилване на сътрудничеството между ангажираните институции и разработването на адекватен, мултидисциплинарен подход в отговор на тенденциите на нелегалния пазар на „дизайнерски“ наркотици. Изтъкнато бе, че новите психоактивни вещества представляват специфична заплаха с международни измерения. В този смисъл като ефективни стъпки бяха изведени доусъвършенстването на законодателствата на национално и европейско ниво, както и приемането на единно приложимо европейско законодателство за постигане на максимално гъвкав мониторинг върху тях. Подчертана бе съществената роля и на друг ключов аспект – разработването на съвместни политики за активна превенция.

На срещата беше изтъкнат положителният опит на България – още през 2011 г. страната ни прие гъвкави законодателни мерки, даващи възможност новопоявилите се вещества да бъдат включвани в забранителните списъци.