ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ ОТЧИТА СПАД НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА

Европейският съюз отчита значителен спад на замърсяването на въздуха за периода 1990-2017 г., показват данни на европейската статистическа служба Евростат, информира на 16.09.2019 г. Investor.bg.

За периода намаление се регистрира при всички видове замърсители. Най-голям е спадът на емисиите серни оксиди – 90% за периода. Следват неметановите летливи органични съединения и азотните оксиди с близо 60%. Емисиите на фини прахови частици са намалели почти наполовина от 1990 г. до края на 2017 г., отчитат още Евростат. Най-малък е спадът на емисиите амоняк – приблизително 25%.

Емисиите серни оксиди се изчисляват на 2,3 млн. тона към края на 2017 г. спрямо 25 млн. тона през 1990 г. Най-голямо намаление на изхвърляните в атмосферата серни оксиди се отчита в енергийния сектор – с 15,3 млн. т.

Понижението е в резултат на няколко мерки, включително преходът към алтернативни горива, затягането на изискванията за серни оксиди в горива и т.н.

Що се отнася до азотните оксиди, от 18 млн. т. през 1990 г. емисиите са паднали до 7,5 млн. т към края на 2017 г. Най-голямо е намалението при автомобилния транспорт (4,6 млн. тона) –  това е и икономическият сектор с най-голям принос към емисиите азотни оксиди в атмосферата.