ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ ВЗИМА МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ДЕФИЦИТА НА ЛЕКАРСТВА

Мерки за ограничаване липсата на лекарства взема ЕС. След работна група по тази тема Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) публикува двегодишен план за справяне с

дефицитите на важни медикаменти, които възникват в различните държави. На нея са присъствали представители и на отговорните институции от всяка държава, съобщ ина 30.08.2018 г. Clinica.bg.

Проблеми с осигуряването на медикаменти има навсякъде. Причините за тях са различни – спиране на производства, липса на търговски интерес на компаниите към даден пазар, реекспорт, по-голямо търсене от наличните възможности на фирмите. Точен анализ за това колко лекарства липсват към момента няма. В сайта си ЕМА има информация за недостиг на 8 медикамента. Очаква се проблемите с недостига на лекарства в ЕС да се увеличат заради Брекзит и излизането на Англия от ЕС.

Планът за справяне на ЕМА с тези проблеми обхваща периода до 2020 г. Мерките в него са в три посоки – промени в разрешителните за употреба, доставките и комуникацията. Предвижда се надписите на медикаментите да са на няколко езика за близки пазари, така че да може да се предотвратява лекарствения дефицит в дадена държава, като се внесат медикаменти от друга страна. Също така до края на 2019 г. ще се предприеме издаване на разширено разрешение за употреба и за пазари, които не са интересни за компаниите, какъвто често се оказва българския, защото е малък.

Друга идея е да се въведат по-дълги предупредителни периоди при изтегляне на лекарствата, за да може всяка държава да реагира. От ЕМА отбелязват, че вече са въведени промени за по-бързото одобряване на генерици и биоподобни продукти.