ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЩЕ СЪЗДАДЕ ЕДИНЕН ПОРТАЛ С ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАКСИНИТЕ

 Европейската комисия ще създаде портал за имунизациите с доказателства за ползите ваксините. ЕК препоръчва и мерки, насочени към най-уязвимите групи от обществото, подобряване на доставките на ваксини, а също и насърчаване на изследователската дейност в сферата на ваксините, информира 25.06.2018 г.  Zdrave.net.

Причина за тези мерки е ниското ниво на имунизациите в Европа. Все повече европейци избягват ваксините, заяви еврокомисарят по здравеопазване и безопасност на храните Витянис Андрюкайтис по време на заседанието на Съвета на здравните министри, което се проведе в Люксембург на 22 юни 2018 г.

Андрюкайтис изтъкна нарастващото недоверие в имунизациите и най-вече страха от странични ефекти. “Става дума за дезинформация и увеличаване на общественото недоверие или колебливо отношение”, уточни той. Еврокомисарят подчерта, че ваксинацията е основно средство за превенция на редица болести и най-ефективното във финансово и здравословно отношение средство за предпазване на общественото здраве.

През 2017 г. над 14 000 души са се разболели заболявания, за които има ваксини. Броят на заболелите надхвърля трикратно този от 2016 г. Въпросът се усложнява и от недостатъчното производство на ваксини и проблеми с доставките. “Този проблем е повсеместен и не касае само отделни държави-членки”, посочи Андрюкайтис.

На заседанието бяха приети Заключения на Съвета на министрите за храненето при децата – един от приоритетите на българското председателство. „В този политически документ има много повече от хранене и храни: има послания за нуждата от сътрудничество при борбата с хроничните незаразни болести, за значимия принос на здравеопазването като сектор, инвестиращ в здравето на хората, за децата и младите хора като уязвими потребители, но и като носители на новото, на потенциала, на бъдещето. Откроихме нуждата от междусекторно сътрудничество – в случая Общата селскостопанска политика осигурява принос към целите на здравната политика“, изтъкна българският здравен министър Кирил Ананиев, който председателстваше заседанието.

Акцент беше поставен и върху нуждата от регулация на насочения към децата маркетинг на нездравословни храни.