ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ РАЗРЕШИ ПРОДАЖБАТА НА ВАКСИНА СРЕЩУ ЕБОЛА

Европейската комисия взе решение да предостави на дружеството Merck Sharp & Dohme B.V. разрешение за търговия с ваксина срещу ебола, съобщиха от пресцентъра на ЕК. То беше прието след препоръката на Европейската агенция по лекарствата (European Medicines Agency – ЕМА), в която се оценяват ползите и рисковете от ваксината, информира Clinica.bg.

Одобрената ваксина се нарича Ervebo и разработването ѝ започна по време на епидемията от ебола в Западна Африка през 2014 г. Тя вече се използва като част от специален протокол за защита на лица, изложени на риск от заразяване, например здравни работници или хора, които са били в контакт със заразени.

Разработването на ваксината беше подкрепено от два проекта в рамките на Инициативата за иновативни лекарства, финансирани по програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020″.

Разрешаването на лекарствен продукт по централизираната процедура е двуетапен процес, в който участват Европейската агенция по лекарствата и Европейската комисия. EMA оценява ползите и рисковете, свързани с лекарствата, и отправя препоръки към Комисията, която след това взема окончателно правно обвързващо решение дали лекарството може да се предлага на пазара в ЕС.