ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕПОРЪЧА ДА СЕ НАПРАВЯТ СТЪПКИ КЪМ ЕДИННА ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРАНИТЕ ОТ ЕС

Европа е с крачка по-близо до единната оценка на здравните технологии (ОЗТ). През миналата седмица Европейската комисия излезе с предложение да се засили кооперацията между държавите членки при изготвянето на медицинското становище за иновациите в здравеопазването, съобщи на 12.02.2018 г. Clinica.bg. За сметка на това анализът на икономическото въздействие върху всяка страна ще остане работа на местните власти. Това ще помогне надеждните здравни технологии да достигат по-бързо до пациентите, смятат от ЕК.
За да стане факт обаче, тази идея трябва да се приеме от Европейския парламент и от Съвета на министрите. След това ще са нужни още три години, за да се имплементира във всяка една държава. На практика реалният старт ще е след 2020 г., но институциите вярват, че може да е изключително полезен за по-ефективното изразходване на публичните средства в сектора и за задоволяване на потребностите от лечение на пациентите във всяка точка на Eвропа.
Здравеопазването е проблемно за финансовата стабилност на всяка държава. Според анализите на ЕК разходите за него заемат около 10% от БВП на Стария континент. Държавите членки ще имат възможност да използват съвместни инструменти, методики и процедури за оценката на здравните технологии в целия ЕС, като работят съвместно в четири основни области:
1. Съвместни клинични оценки с насоченост към най-иновативните технологии в областта на здравеопазването, които имат най-голямо потенциално въздействие върху пациентите.
2. Съвместни научни консултации, при които разработчиците могат да се допитват до органите, извършващи оценка на здравни технологии.
3. Идентифициране на нововъзникващи здравни технологии с цел ранното определяне на тези, които са обещаващи.
4. Продължаване на доброволното сътрудничество в други области.

Държавите от ЕС ще продължат да носят отговорност за оценката на неклиничните (например икономическите, социалните и етичните) аспекти на здравните технологии, както и да вземат решения относно ценообразуването и възстановяването на разходите.