ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОНЕН УЕБИНАР ОТНОСНО ГОДИШНИЯ РАБОТЕН ПЛАН ЗА 2019 ГОДИНА

На 08 май 2019 г. от 11:00 до 13:30 часа българско време Главна дирекция „Здраве и безопасност на храните“ към Европейската комисия организира информационен уебинар относно Годишния работен план за 2019 г. По време на уебинара ще се предостави информация за допустимите кандидати за финансиране съгласно работния план, както и начините на финансиране, планираните срокове и обществените поръчки. В края на уебинара ще има възможност да се задават въпроси, съобщи на 03.05.2019 г. българският здравен портал Zdrave.net.

Европейската комисия очаква проекти за финансиране по Третата програма на Европейския съюз в областта на здравеопазването за периода 2014-2020 г. Програмата е основният инструмент за подкрепа на изпълнението на здравната политика на Европейския съюз за насърчаване на сътрудничеството в държавите от ЕС, а целта е да се подобрят здравните резултати в отделните страни на Съюза. Общият размер на средствата по годишния работен план за 2019 г. е 63 943 560 евро.

Въз основа на годишния работен план за 2019 г. по Третата здравна програма са публикувани покани за представяне на проектни предложения, с подробно описание на различните видове схеми за финансиране и процедурите, които следват, както и правилата за участие. Подробна информация относно поканите за представяне на проектни предложения може да бъде намерена на официалната интернет страница  на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (CHAFEA).