ЕВРОПА С ПРОЕКТ ЗА НАБИРАНЕ НА 1 МИЛИОН ГЕНОМА

Европа е на прага на старта на огромен проект, който цели да набере 1 милиона генома, съобщи на 20.03. 2018 г. Clinica.bg. България трябва да вземе решение дали ще се включи в проекта до средата на април. Това става ясно от писмо на министерството на образованието и науката за създаване на междуведомствена работна група със здравното ведомство до специлисти по персонализирана медицина в страната.
Европейският проект се нарича MEGA. Неговата цел е до 2022 г. да се наберат поне 1 милиона генома, които ще се използват за научни и клинични нужди, както и за потребностите на фармацевтичната индустрия. Причината е, че медицината става все по-персонализирана, а за да се изобретят нови диагностични методи и лечебни терапии, трябва да има възможност за тяхното изпитване и нужната база с данни. За тази цел на най-високо ниво в ЕС се обсъжда създаването на общ проект между държавите членки за набиране на критична маса с информация. Решение за инициирането му трябва да се вземе на 10 април  2018 г. в Брюксел. Тогава се предвижда да се подпише декларация за това от страните членки, представители на Европейската комисия и Европейския парламент.
България е получила покана да стане един от инициаторите на мащабната инициатива. Във връзка с това министерство на образовнаието настоява да се разгледа и проект на Национална програма за персонализирана и прецизирана медицина. В него се залагат рамките за бъдещето развитие на тази сфера у нас, както и на субектите и местата, където ще се насочат инвестициите.

Сред приоритетите на националната ни програма се предвижда да бъде въвеждането на геномни изследвания и софтуерни анализи на големи бази данни. Целта е това да допринесе за поставянето на точна диагноза и провеждането на правилна терапия и профилактика за наследствените и вродени болести. В тази връзка се планира да се създаде уникална за България и региона автоматизирана геномна лаборатория. Също така да се инсталира софтуерната платформа за обработване на големи бази с данни. В тях ще се включва персонализирана информация за заболяванията и спецификите на пациентите със социално значими хронични диагнози, като туморните. На тази основа се планира Създаването на национална биоинформационна банка. Предлага се усъвършенстване на ранната диагностика при бебетата, като започне да се прави “геномен паспорт” на новородените.