В ЖЕНЕВА СЕ ПРОВЕДЕ 71-ВАТА СЕСИЯ НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА АСАМБЛЕЯ

71-та сесия на Световната здравна асамблея (СЗА) се проведе в периода 21-26 май 2018 г. в Женева, Швейцария, съобщиха от пресцентъра на Министерство на здравеопазването. В Асамблеята участие взеха делегации от всички 194 страни-членки на СЗО, представители на различни специализирани агенции, организации от системата на ООН, правителствени и неправителствени организации, както и официални наблюдатели. Участие взе и българска делегация, водена от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев.
Фокус на дискусиите в пленарната зала на СЗА тази година беше темата „Здраве за всички: ангажирайте се с универсално здравно покритие“. Министър Ананиев направи изказване от името на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, като акцент ще бъде поставен върху универсалното здравно покритие като споделена цел на държавите-членки на Световната здравна организация (СЗО) в стремежа им никой да не бъде оставен на заден план и да се осигури равен достъп на всички до интегрирани висококачествени здравни услуги.

В изказването си българският здравен министър поздрави СЗО за постиженията на организация през последните 70 години и допълни, че ЕС и държавите-членки ще продължат да подкрепят и да допринасят конструктивно за реформата на организацията и постигане на най-важните цели, които тя поставя. Министър Ананиев благодари на Секретариата за доклада, съдържащ петгодишния глобален стратегически план за подобряване на готовността и реакцията на общественото здраве и посочи, че ЕС и държавите-членки подкрепят предложените в доклада цели, задачи и мониторинг.

Сред темите за разглеждане от дневния ред за Асамблеята откроиха и мобилното здравеопазване, укрепването на механизма за интегрирани здравни услуги, ориентирани към хората, глобалната стратегия и план за действие относно застаряването и здравето, глобалният недостиг и достъп до лекарства и ваксини, майчиното, кърмаческото и детското хранене.
Във фокуса на вниманието на участниците бяха стратегическите приоритети на СЗО по пътя на трансформацията ѝ чрез разумни инвестиции в най-неотложните здравни предизвикателства.
Дискусиите обхванаха основни теми в сферата на общественото здраве, включени в Програмния бюджет на СЗО 2018-2019 г.:

  • Заразни болести
  • Незаразни болести,
  • Промоция на здраве през целия жизнен цикъл,
  • Готовност на здравните системи за новите предизвикателства

Министър Кирил Ананиев: ЗА ПОСТИГАНЕТО НА УНИВЕРСАЛНО ЗДРАВНО ПОКРИТИЕ Е НЕОБХОДИМО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ВСИЧКИ НИВА

Гарантирането на справедлив достъп до висококачествени здравни услуги, ориентирани към хората, достъп до лекарствени продукти, както и насърчаване на благосъстоянието на хората от всички възрасти, трябва да бъдат водещи задачи в общите усилия, за да се осигури универсално здравно покритие. Това заяви в изказването си от името на Българското председателство на Съвета на ЕС министърът на здравеопазването Кирил Ананиев по време на откриването на 71-та сесия на Световната здравна асамблея в Женева.

Българският здравен министър посочи, че за да се постигнат тези цели е необходимо стратегическо и устойчиво сътрудничество на всички нива, както и целенасочени усилия, за да се достигне до най-уязвимите групи. Затова и СЗО трябва да е добре подготвена да подпомага държавите-членки в усилията им да разширят достъпа до здравни услуги и да координира усилията на всички партньори да изградят устойчиви здравни системи, изтъкна Ананиев. Той посочи, че ЕС и държавите-членки приветстват Тринадесетата обща работна програма, чиято цел е осигуряването на здравословен живот и насърчаването на благосъстоянието на всички хора.