ВСЕКИ ЧЕТВЪРТИ ЕВРОПЕЕЦ Е ИМАЛ ДЪЛГОТРАЙНИ ПРОБЛЕМИ СЪС ЗДРАВЕТО

Близо една четвърт (24,1%) от трудоспособното население в Европейския съюз над 16-годишна възраст е имало затруднения при извършване на обичайната си дейност поради дълготрайни здравословни проблеми. Това показва анализ на Евростат за 2016 г., информира на 20.04.2018 г. Zdrave.net. 16,7% от тях съобщават, че имат дългосрочни, а 7,4% – трайни ограничения във всекидневния си живот, свързани със здравето.

16,2 % от българите над 16 години са имали здравословни проблеми, които са оказвали определен дискомфорт върху ежедневния им живот и бита им. Около 12,5 на сто от тях са имали умерени затруднения, а 5% – тежки.

Повече от една трета от населението на възраст над 16 години в Латвия (37,4%) и Австрия (34,2%) съобщават, че здравословното им състояние ограничава способността им да извършват обичайната си дейност.

В противоположния край на скалата (най-нисък дял на хората, които отчитат дългогодишни ограничения в живота поради здравословни проблеми), са регистрирани в Швеция (12,5%) и Малта (12,9%).

Средният показател за ЕС за хората с трайни увреждания е бил 9 на сто, а за хората с умерени и временни затруднения – 17%. 21,7% и 26,2% от жените в ЕС страдат от дългогодишни затруднения, свързани със здравето.