ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК

Нашият професионален празник е 12 Май

Защо 12 май е определен за международен ден на сестринството?

Това е рождената дата на Флорънс Найтингеил – 12.05.1820-1910г. -основателка на модерното сестринство, определена като една от 100-те най-влиятелни жени на всички времена.

Като първа светска медицинска сестра, гениална в организацията и нововъведенията, тя напълно променя професията, изпълнявана до тогава от необучени жени с лоша репутация, и я превръща в уважавана и ценна.

Флорънс Найтингеил прави истинска революция в обслужването на ранените и болни войници по време на Кримската война. Ръководейки група от мед. сестри, обучени от нея, тя изцяло поема под свои грижи медицинския комплекс на болницата Скутари – Турция, независимо от скептицизма на лекарите. Благодарение на установените от нея стандарти за обслужване на ранените и болни от холера и дезинтерия войници, смъртността спада от 42% на 4%. Това постижение я превръща в национална героиня на Англия. Биографът на Ф.Найтингеил, Сесил Удъм-Смит отбелязва: “По време на Кримската война се родиха два образа – на войника и на медицинската сестра. И в двата случая стана промяна в общественото мнение, и в двата случая промяната се дължи на мис Найтингеил.

През следващите 16 години, след войната тя се заема с реформа на медицинското обслужване и общественото здравеопазване.

През 1859г. Ф. Найтингеил издава книгата “Бележки за болниците”, в която определя принципите и стандартите на болниците и грижите за болните.

През 1860г. основава първото светско сестринско училище “Найтингеил” идом за практикуващи сестри към болницата “Сейнт Томас” в Лондон.

През 1907г. става първата жена, която получава ордена за специални заслуги, наричана “Дамата с лампата”, защото смята, че работата на медицинската сестра продължава и нощем.

Флорънс Найтингеил оказва дълбоко влияние върху болничното обслужване и придава благородство на сестринската професия, чак до наши дни.

НИЕ СМЕ СИЛА ЗА ЗДРАВЕ