КОИ СМЕ НИЕ

Кои сме ние?

Съсловието на професионалистите по здравни грижи е най-многобройното съсловие в здравеопазната система — около 50 000 души.

Всички те осъществяват различни видове грижи — промотивни, превантивни, диагностични, клинични, рехабилитационни, управление на грижите и обучение.
Те работят във всички видове структури, които имат отношение към здравеопазването — учебни, болнични, извънболнични, управленски, професионални, хосписни и др.
Мисията им е да задоволяват нуждите от здравни грижи за човека — болен или здрав, когато той не може (поради болест, възраст или недъг), не знае как или не трябва да ги осъществява сам.


ПРОФЕСИЯ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ Вижте ТУК

 


ПРОФЕСИЯ „АКУШЕРКА“ Вижте ТУК

 


ПРОФЕСИЯ „МЕДИЦИНСКИ ФЕЛДШЕР“ – „ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ“ Вижте ТУК

 


ПРОФЕСИЯ „МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ“ Вижте ТУК

 


ПРОФЕСИЯ „РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ“ Вижте ТУК

 


ПРОФЕСИЯ „РЕХАБИЛИТАТОР“ Вижте ТУК