КОИ СМЕ НИЕ

Кои сме ние?

Съсловието на професионалистите по здравни грижи е най-многобройното съсловие в здравеопазната система — около 50 000 души.

Всички те осъществяват различни видове грижи — промотивни, превантивни, диагностични, клинични, рехабилитационни, управление на грижите и обучение.
Те работят във всички видове структури, които имат отношение към здравеопазването — учебни, болнични, извънболнични, управленски, професионални, хосписни и др.
Мисията им е да задоволяват нуждите от здравни грижи за човека — болен или здрав, когато той не може (поради болест, възраст или недъг), не знае как или не трябва да ги осъществява сам.