2023-БРОЙ 4 СПИСАНИЕ ЗДРАВНИ ГРИЖИ

 

СЪДЪРЖАНИЕ

АКТУАЛНО
М. ВАСИЛЕВА
Председател на УС на БАПЗГ: Споделянето на добри практики се оказа важна мотивация за усъвършенстване на здравните грижи и желание за участие в различни проекти

НАУКА, ПРАКТИКА, ОБЗОРИ
В. РАНГЕЛОВА
Катетър-асоциирани инфекции на кръвта в неонаталния период (Обзор)
Ю. ПЕТРОВА
Ролята на конфликта в професионалната дейност на медицинската сестра
С. ИВАНОВА
Поддържане на оптимално качество на живот при пациенти със захарен диабет
Ж. ПАВЛОВСКА
Лечебно дело и акушерска помощ в Средновековна България
М. ГЕОРГИЕВА, С. БОРИСОВА, Й. ЙОТОВ
Модел на кардиологична сестринска грижа при пациенти със сърдечна недостатъчност
 
СЪБИТИЯ
Рецензенти на публикуваните материали в този брой са:

проф. Станка Маркова, д.м.; проф. Деляна Хаджиделева, д.м.; проф. Павлинка Добрилова, д.м. проф. Макрета Драганова, д.м.

Резюметата на публикуваните в броя статии можете да видите ТУК