ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Али Язаджи, старши медицински лаборант в Клиничната лаборатория на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ – Кърджали: УДОВЛЕТВОРЕНИЕТО ИДВА ОТ МАЛКИТЕ ,,ВЪЛШЕБСТВА“ В ЛАБОРАТОРИЯТА И ОТ ОБЩУВАНЕТО С КОЛЕГИТЕ И ПАЦИЕНТИТЕ

Нешка Ненкова, акушерка в АГ отделението на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив: НИЕ ЧАКАМЕ ДА ДОЙДАТ МЛАДИТЕ АКУШЕРКИ, ЗА ДА ГИ НАУЧИМ НА ТОВА, КОЕТО ЗНАЕМ И ДА СМЕ СПОКОЙНИ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН!

Берин Тефик, медицинска сестра и стюардеса: НЕКА ПРАВИМ КАКВОТО МОЖЕМ ПО СИЛИТЕ СИ, ЗА ДА НИ ЧУЯТ: НИЕ АПЕЛИРАМЕ ЗА ПОМОЩ!

Леонора Симонова, студентка IV курс в специалност „Акушерка“ във ФОЗ на Медицински университет – София: ПАРИТЕ НЕ СА НАЙ-ВАЖНОТО. ВАЖНО Е ДА ИМА РАЗБИРАТЕЛСТВО В ЕКИПА, ДА ОТИВАШ НА РАБОТА С ЖЕЛАНИЕ

Стела Георгиева, мед. сестра в Детска градина Щастливо детство“ – Монтана: ДЕТСКАТА ГРАДИНА Е МОЯТА РАБОТА, МОЕТО ПРИЗВАНИЕ И МОЕТО ПРИЗНАНИЕ

Цветомира Петкова Конова, рехабилитатор в УМБАЛ “Света Анна”- София: АЗ СЪМ НАЙ-ЩАСТЛИВИЯТ ЧОВЕК, ЗАЩОТО НЯМАМ ТЪРПЕНИЕ ДА ОТИДА НА РАБОТАТА, КОЯТО ОБОЖАВАМ

Поля Цанева, медицинска сестра в Отделението по неврохирургия на УМБАЛ Св. Марина“ – Варна и ръководител на индивидуална практика за здравни грижи във Варна: МНОГО ХОРА ИМАТ НУЖДА ОТ СЕСТРИНСКИ УСЛУГИ, НО ЗА ЖАЛОСТ ДЪРЖАВАТА ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ИЗМИСЛИЛА НАЧИН ДА СЕ УЛЕСНИ ДОСТЪПА ДО ИЗВЪНБОЛНИЧНА ГРИЖА

Валери Миланов, рехабилитатор в УМБАЛ „Св. Анна“ – София: 90% ОТ УСПЕХА НА НАШАТА РАБОТА Е ДА ИМАШ ДОВЕРИЕТО НА ПАЦИЕНТА И ТОЙ ДА Е ЗАПОЗНАТ С ТОВА, КОЕТО СЕ СЛУЧВА С НЕГО

Доц. Емилия Георгиева, зам.-директор на Медицински колеж – Варна: ВСЯКА ГОДИНА ЗАПОЗНАВАМЕ ПЪРВОКУРСНИЦИТЕ С РАБОТНАТА БАЗА, ЗА ДА ПРИДОБИЯТ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЗА СВОЯТА БЪДЕЩА РЕАЛИЗАЦИЯ

Есра Хабил, медицинска сестра в Центъра за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания – „Веселчане“: НАУЧИЛИ СМЕ СЕ В ОЧИТЕ ИМ ДА ВИЖДАМЕ КАКВО ИСКАТ

Мюжгян Адем, директор на Центъра за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания – „Веселчане“: НИЕ СМЕ КАТО ЕДНО СЕМЕЙСТВО

ГЛАВНАТА СЕСТРА НА ВМА ОГЛАВИ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ГЛАВНИТЕ СЕСТРИ КЪМ БАПЗГ

Свилен Делчев, студент II курс в специалност Медицинска сестра“ към Катедра Здравни грижи“ на ФОЗ в Медицински университет – София: ИМАХ ЩАСТИЕТО ДА СРЕЩНА МНОГО ДОБРИ ПРИМЕРИ! БИХ СЕ РАДВАЛ И АЗ ДА СТАНА ДОБЪР ПРИМЕР ЗА НЯКОГО!

Ивелина Николова, педагог в Детска ясла „Здравец“ в град Силистра: ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СА НЕВЕРОЯТНА ПРИДОБИВКА ЗА МАЛКИТЕ ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ, НА ВСЯКА ЦЕНА ТРЯБВА ДА ГИ ЗАПАЗИМ КАТО РАБОТЕЩ И ДОКАЗАЛ СЕ ВЪВ ВРЕМЕТО МОДЕЛ

Мария Георгиева, старша медицинска сестра на Отделението по неинвазивна кардиология към Втора клиника по кардиология в УМБАЛ Света Марина“- Варна: Всеки нов ден е  моето следващо предизвикателство

Мария Борисова, старшина от Отделението за авиомедицинска евакуация в департамент Военномедицинско осигуряване“ на Военно медицинска академия и председател на Дружеството на БАПЗГ във ВМА: КОГАТО СИ НА ТЕРЕН СЕ СТЯГАШ, ЗА ДА СИ АДЕКВАТЕН И ДА БЪДЕШ МАКСИМАЛНО ПОЛЕЗЕН НА ПОСТРАДАЛИТЕ

Марияна Димитрова, студентка от III курс в специалност Акушерка“ към Факултета по обществено здраве и здравни грижи на Университета Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас: ХАРЕСВА МИ, ЧЕ МОГА ДА УЧА В РОДНИЯ СИ ГРАД, КЪДЕТО СА МОЕТО СЕМЕЙСТВО, МОИТЕ БЛИЗКИ И ПРИЯТЕЛИ

Мария Томова, студентка от III курс в специалност Акушерка“ към Факултета по обществено здраве и здравни грижи на Университета Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас: АКУШЕРКИТЕ ТРЯБВА ДА ПРОКЛАМИРАТ ЕСТЕСТВЕНОТО РАЖДАНЕ И ДОБРИТЕ АКУШЕРСКИ ПРАКТИКИ

Неслихан Исмаилова, акушерка в АГ отделението на МБАЛ – Шумен“: ПРЕКРАСНО Е ДА ВИЖДАШ КАК ЕДНА ЖЕНА СЕ ПРЕВРЪЩА В МАЙКА

Янка Йорданова, акушерка в Операционна зала към АГ отделението на МБАЛ – Шумен“: КАДРОВИЯТ ДЕФИЦИТ НА АКУШЕРКИ МОЖЕ ДА СЕ ОВЛАДЕЕ С ПО-ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ, ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД И ПОВЕЧЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

Христина Генкова, отличник на Випуск 2022 на ФОЗ при МУ-София и акушерка в Отделението по Неонатология на МБАЛ „Надежда“ – гр. София: СМЯТАМ ДА ПРОДЪЛЖАВАМ ДА РАБОТЯ И ДА СЕ РАЗВИВАМ В БЪЛГАРИЯ, КЪДЕТО СА СЕМЕЙСТВОТО И ПРИЯТЕЛИТЕ МИ

Десислава Милчева, отличник на Випуск 2022 на ФОЗ при МУ-София и медицинска сестра в Отделението по Детска коремна хирургия на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“: ЩЕ ДОЙДЕ ВРЕМЕ, КОГАТО МОМИЧЕНЦАТА ЩЕ КАЗВАТ „ИСКАМ ДА СТАНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА!“

Ася Крумова, медицинска сестра в Дневна детска ясла №4 “Веселушки” – гр. Монтана: ИСПАНСКАТА СИСТЕМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦА ПО НИЩО НЕ ПРЕВЪЗХОЖДА ТАЗИ В БЪЛГАРИЯ

Валентина Петрова, главна медицинска сестра на МБАЛ “Свeти Пантелеймон” – Ямбол: ЗА ДА БЪДЕ ВЪРНАТА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА ПРОФЕСИЯТА Е НЕОБХОДИМО ЧУВСТВИТЕЛНО ПОВИШАВАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, КАКТО ТОВА БЕШЕ НАПРАВЕНО СЪС ЗАПЛАТИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ

Неда Диманова, медицинска сестра в Мултипрофилното спешно отделение на УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“: МОЖЕ И МАЛКО ВРЕМЕ ДА ОТДЕЛИ СЕСТРАТА ЗА РАЗГОВОР С ПАЦИЕНТА, НО ДА БЪДЕ ОТДАДЕНА, ДА БЪДЕ НАИСТИНА С НЕГО И ТОЙ ЩЕ ГО РАЗБЕРЕ

Наташка Андреева, старша акушерка в Клиниката по акушерство и гинекология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“- Плевен и асистент в Катедра „Акушерски грижи“ към ФЗГ на Медицински университет – Плевен: АКУШЕРКАТА ТРЯБВА ВИНАГИ ДА СЕ УСМИХВА, ДА БЪДЕ КАТО СЛЪНЦЕ ЗА РОДИЛКАТА

Галина Събева, рехабилитатор в МБАЛ “Свети Пантелеймон” – Ямбол: ПРЕДИМСТВАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА И ЖИТЕЙСКАТА РЕАЛИЗАЦИЯ В ЯМБОЛ ЛИЧНО ЗА МЕН СА МНОГО

Диляна Стоянова, рехабилитатор в МБАЛ “Свети Пантелеймон” – Ямбол: ВИНАГИ, КОГАТО РАБОТЯ С ПАЦИЕНТ СЕ ПОСТАВЯМ И ОТ НЕГОВАТА СТРАНА

Белгин Садък, Главна сестра на МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“ – гр. Момчилград: ПАЦИЕНТИТЕ ИДВАТ ПРИ НАС, ЗАЩОТО УСЛОВИЯТА В БОЛНИЦАТА СА ДОБРИ И МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ СА ДОБРИ

Димитър Димитров, рехабилитатор в Център по рехабилитация и кинезитерапия „PHYSIO HEALTH“ – град Варна: У НАС РЕХАБИЛИТАЦИЯТА ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ЗАЕЛА ПОЛАГАЩОТО Ѝ СЕ МЯСТО В СИСТЕМАТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Ганка Симеонова, медицински специалист в ОУ „Васил Петлешков“ – Пловдив: ТРЯБВА ДА ИМА СТАНДАРТ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ, ЗА ДА НЕ СТИГАТ СПЕЦИАЛИСТИТЕ ДО ПРЕУМОРА И РИСК ОТ ГРЕШКИ

Йовка Калчева, акушерка с дългогодишен стаж, която на 77 години продължава да работи… като медицинска сестра: ПРЕЗ ЦЕЛИЯ МИ ТРУДОВ СТАЖ СЪМ РАБОТИЛА ВСЕ СЪС СЪЩИЯ ХЪС

Илиана Фончева, акушерка с дългогодишен стаж, бивш преподавател в ЮЗУ и настоящ докторант по психология с насоченост към съвременната роля на акушерката: КОГАТО АКУШЕРКАТА ДАВА МАКСИМУМА ОТ СЕБЕ СИ, ТОВА СЕ ВИЖДА И СЕ ОЦЕНЯВА ОТ ЖЕНИТЕ

ЗАЩО ИСКАМ ДА СТАНА АКУШЕРКА? – Отговори на студенти от Филиал Велико Търново на Медицински университет – Варна

Жана Павловска, главен асистент във Филиал Велико Търново на МУ-Врана и председател на Регионална колегия на БАПЗГ – Велико Търново: АКО ИСКАМЕ ДА ИМАМЕ ЗДРАВО ПОКОЛЕНИЕ, ТРЯБВА ДА СЕ ПОЛАГАТ НЕ КРАТКОСРОЧНИ, А ПОСТОЯННИ ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА НОВОРОДЕНИТЕ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

Маринела Димитрова, дългогодишна старша медицинска сестра на Втора инфекциозна клиника в УМБАЛ Св. Марина“, отскоро пенсионерка: ДОВОЛНА СЪМ, ЧЕ СЪМ СЪЗДАЛА ЕДИН ДОБЪР КОЛЕКТИВ, В КОЙТО ДОЙДОХА ДА РАБОТЯТ НОВИ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Десислава Томова, студентка от IV курс в специалност Медицинска сестра“ във Филиал Враца на МУ–София и доброволка в COVID отделението на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” Монтана: ВСЕКИ ДЕН СЪМ СВИДЕТЕЛ НА ДОБРИНА И СЪСТРАДАНИЕ – РАБОТЯ СРЕД ХОРА, КОИТО ВСЕКИ ДЕН ПРАВЯТ ДОБРО

Надежда Шишкова, медицинска сестра в отделението Уши, нос и гърло“ в МБАЛ-ШУМЕН“: ВАКСИНИРАНИТЕ ПАЦИЕНТИ ПРЕКАРВАТ ПО-ЛЕКО КОРОНАВИРУСНАТА ИНФЕКЦИЯ

Мария Граменова, старша медицинска сестра в Централна регистратура и Автотранспорт на МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски“ – гр. Кърджали: ПОЖЕЛАВАМ НА ВСИЧКИ ДА БЪДАТ ЗДРАВИ И НЕКА ДА БЪДЕМ ПО-ДОБРИ!

Проф. Антоанета Цветкова, Директор на Медицински колеж към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна: МНОГО ЧЕСТО РЪКОВОДИТЕЛИ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ СЕ ОБРЪЩАТ КЪМ НАС С МОЛБА ЗА КАДРИ

Проф. Магдалена Александрова, декан на ФОЗ в Медицински университет – София: ЗАБЕЛЯЗВА СЕ ПОВИШЕН ИНТЕРЕС КЪМ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ И ЛЕКО ПОДМЛАДЯВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ – 70% ОТ ТЯХ СА НА ВЪЗРАСТ ОТ 20 ДО 30 ГОДИНИ

Ралица Ереданска, медицински фелдшер във ФСМП-Вълчедръм и преподавател по практика във Филиал Враца на Медицински университет – София: СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ, КОЛЕГИ, ПРИЯТЕЛИ, ВАКСИНИРАЙТЕ СЕ! ДОВЕРЕТЕ СЕ НА МЕДИЦИНСКАТА НАУКА!

Елена Тонева, Отличник на Третия випуск на Филиал Шумен на МУ-Варна, специалност Акушерка“: ИСКАМ НЯКОЙ ДЕН ДА ДОСТИГНЕМ НИВО, В КОЕТО ДЪРЖАВНИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ДА НЕ СЕ ОТЛИЧАВАТ ПО НИЩО ОТ ЧАСТНИТЕ

Мелис Исмаил, Първенец на Третия випуск на Филиал Шумен на МУ-Варна, специалност Медицинска сестра“: НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ РЕГЛАМЕНТИРА ВРЕМЕТО ЗА КОМУНИКАЦИЯ С ПАЦИЕНТИТE

Калина Куюмджиева, медицински лаборант с близо половинвековен професионален опит: МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ У НАС НЕ СА ДОСТАТЪЧНО ОЦЕНЕНИ

 Доц. Макрета Драганова, зам.-декан на Факултета по обществено здраве в Медицински университет – Плевен: УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, НЕ ЧАКАЙТЕ ПОВЕЧЕ – МЕСЕЦ АВГУСТ Е ПОДХОДЯЩОТО ВРЕМЕ ДА СЕ ВАКСИНИРАТЕ!

Медицински сестри от Детска ясла №1 Шарено петле“ в град Ловеч: COVID ПАНДЕМИЯТА НИ НАУЧИ ДА СМЕ ПО-ОТГОВОРНИ КЪМ СЕБЕ СИ И КЪМ ДРУГИТЕ

Еленка Станчева, Главна медицинска сестра на МБАЛ – Пазарджик“ АД: ИМУНИЗАЦИЯТА Е ГАРАНЦИЯ ЗА ПО-ЛЕКО ПРЕКАРВАНЕ НА ИНФЕКЦИЯТА В РЕДКИТЕ СЛУЧАИ НА ЗАРАЗЯВАНЕ

Мариела Иванова-Сонева, акушерка в яслена група на Детска градина Зора“ в град Враца: ДОВЕРЕТЕ СЕ НА НАУЧНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ВАКСИНИТЕ

Проф.  Силвия Младенова, дмн,  Медицински университет – София, ФОЗ Проф. д-р Цекомир Воденичаров“, Катедра Здравни грижи“: ПОЛЗИТЕ ОТ ВАКСИНИТЕ СА ДОКАЗАНИ И СА МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ НЕДОСТАТЪЦИТЕ, АКО ИМА ТАКИВА

АКУШЕРКИ ОТ „МБАЛ- ДОБРИЧ“ ЗА ПОЛЗИТЕ ОТ КЪРМЕНЕТО

Камелия Спасова, акушерка в СБАЛАГ Майчин дом“ – София: МАЙКИТЕ НА НЕДОНОСЕНИ БЕБЕТА СЕ ИНСТРУКТИРАТ КАК ДА ЗАПАЗЯТ ЛАКТАЦИЯТА НА СВОИТЕ МЛЕЧНИ ЖЛЕЗИ И КАК ДА СЪХРАНЯВАТ КЪРМАТА СИ В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ ДО НОВАТА СРЕЩА СЪС СВОЕТО МЪНИЧЕ

Петя Запрянова, консултант по кърмене в УСБАЛАГ ,,Селена” – гр. Пловдив: МАЙКИ С КОРОНАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ И ПРЕБОЛЕДУВАЛИ COVID -19 ПРОИЗВЕЖДАТ В КЪРМАТА СИ СПЕЦИФИЧНИ СЕКРЕТОРНИ АНТИТЕЛА IGA, КОИТО ПОДСИЛВАТ ИМУННИЯ ОТГОВОР НА БЕБЕТО

Инна Ненова, главна акушерка в Амбулатория – Медицински център за специализирана медицинска помощ Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна: ВРЕМЕ Е ОБЩЕСТВОТО НИ ДА ПОРАСНЕ И ДА ОСЪЗНАЕ, ЧЕ ТРЯБВА ДА ПОДКРЕПЯ МАЙКИТЕ-КЪРМАЧКИ, ЗАЩОТО ТЕ СЕ ГРИЖАТ ЗА НАШЕТО ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ

Илия Илиев, старша медицинска сестра в Първо Вътрешно отделение (Операционен блок) на МБАЛ-Шумен“: В ЕВРОПА МНОГО МЪЖЕ, ИЗБИРАТ ПРОФЕСИЯТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА И НЯМА НИЩО НЕЛОГИЧНО В ЕДНА ФЕМИНИЗИРАНА ПРОФЕСИЯ ДА ИМА СМЕЛО ПРИСЪСТВИЕ НА МЪЖЕ

Радослав Христов, анестезиологична сестра в Отделението по анестезиология и интензивни грижи (Операционен блок) на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“: ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПО-ВИСОКО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОБВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО НА НОВИ ЗНАНИЯ И КАРИЕРНОТО РАЗВИТИE

Проф. Соня Тончева, Директор на Филиал Шумен на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна: ДЕФИЦИТЪТ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЕ КАТО ДЪРЖАВАТА ПОЕМЕ ТАКСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ИМ, С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПОЛИТИКИ ЗА ИЗДИГАНЕ ПРЕСТИЖА НА ПРОФЕСИИТЕ, ПО-ДОСТОЙНО ЗАПЛАЩАНЕ И ИЗГОТВЯНЕТО НА СТАНДАРТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Интервю с Петранка Бъчварова, акушерка с дългогодишен стаж зад гърба си и богат опит като доброволец към БЧК

Интервю с проф. Мария Семерджиева, Декан на Факултета по обществено здраве на Медицински университет – Пловдив

Интервю със Златка Камбурова, медицинска сестра в Отделението по кардиология с интензивно лечение на “УМБАЛ – Бургас“

Интервю със Зюлейха Реджеб, акушерка в Акушеро-гинекологичното отделение на „МБАЛ-Добрич“

Интервю с Димитър Милинич, рентгенов лаборант в УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив

Интервю с Галя Добрикова, старша акушерка в Отделение „Акушерство и гинекология“ в УМБАЛ „Канев“ – Русе

Интервю с Роза Антова, медицински фелдшер в Центъра за спешна медицинска помощ – София

Интервю с Марияна Колева, Главна медицинска сестра – Директор по здравни грижи на УМБАЛ „Св. Анна“

Теодора Максимова, медицински лаборант в ДКЦ – Горна Оряховица – ПАНДЕМИЯТА ПОСТАВИ АКЦЕНТ ВЪРХУ НАШИЯ ТРУД, КОЙТО ПРЕДИ НЕ СЕ ЗАБЕЛЯЗВАШЕ

Борис Николов, медицински фелдшер в ЦСМП-Търговище – БИХ ИСКАЛ БЪДЕЩИТЕ ЗАКОНОТВОРЦИ ДА ПРОЯВЯТ СИЛНА ВОЛЯ И ИСТИНСКИ СТРЕМЕЖ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО В НАШИЯ ОТРАСЪЛ

Росен Русимов, медицински фелдшер в ЦСМП – Търговище – НУЖНА Е ПОЗИТИВНА КАМПАНИЯ НА ЦЯЛАТА ДЪРЖАВНА МАШИНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО В ПРОФЕСИИТЕ ОТ НАПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Проф. Антония Димова, декан на ФОЗ на МУ-Варна – ОБУЧЕНИЕТО Е ВДЪХНОВЯВАНЕ, МОТИВИРАНЕ, ФОРМИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОТНОШЕНИЕ У БЪДЕЩИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Венета Драгомирова, акушерка в МБАЛ – Шумен – ТРЯБВА ДА СМЕ ОПТИМИСТИ – ПРИ НАС СЕ РАЖДА НОВИЯТ ЖИВОТ

Антония Йорданова, старши рентгенов лаборант в УМБАЛ Св. Анна – гр. София – РЕНТГЕНОВАТА ДИАГНОСТИКА СТАВА ВСЕ ПО-ПРЕЦИЗНА И ПО-КАЧЕСТВЕНА

Стела Митева, главна сестра на МБАЛ НиаМед – Стара Загора – РАДВАМ СЕ, ЧЕ ИМА ПРИЕМСТВЕНОСТ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА!

Райна Бояджиева, акушерка от COVID отделението на СБАЛОЗ Д-р Марко Ант. Марков и председател на РК на БАПЗГ – Варна

Кристиан Либих, студент в специалност Медицинска сестра в Медицински университет – София

Лилия Дончева, студентка в специалност Акушерка в Медицински университет – София

Проф. Магдалена Александрова, декан на ФОЗ на Медицински университет София

Доц. Росица Дойновска, ръководител на Катедра по здравни грижи в ЮЗУ – Благоевград

Петя Запрянова, старша акушерка в УМБАЛ Св. Георги – Пловдив

Ванеса Тодорова, студентка в специалност Медицинска сестра в Медицински университет – София

Захари Николов, студент в специалност Медицинска сестра в Медицински университет – София

Мелани Волева, студентка в специалност Акушерка в Медицински университет – София

Ирина Величкова, студентка в специалност Акушерка в Медицински университет – София

Илияна Георгиева, студентка в специалност Акушерка в Медицински университет – София

Петя Върбанова, студентка в специалност Рентгенов лаборант в Медицински колеж Йорданка Фиаретова

Йоана Серафимова, студентка в специалност Медицински лаборант в Медицински колеж Йорданка Филаретова

Александра Алексиева, студентка в специалност Рехабилитатор в Медицински колеж Йорданка Филаретова

Виктория Текерска, студентка в специалност Акушерка в ЮЗУ Неофит Рилски

Йорданка Пандева, студентка в специалност Медицинска сестра в ЮЗУ Неофит Рилски

Галин Велин, студент в специалност Медицинска сестра в ЮЗУ Неофит Рилски

Милена Петкова, мед. фелдшер по патронажни грижи в община Севлиево – ЧРЕЗ РАЗВИТИЕТО НА ПАТРОНАЖНИТЕ ГРИЖИ ЩЕ СЕ ПОМОГНЕ НА ПОВЕЧЕ ХОРА

Рени Галева, медицинска сестра в УСБАЛО, носител на наградата на името на проф. Константин Чилов – ЗА МЕН ТАЗИ НАГРАДА НЕ Е ИНДИВИДУАЛНА, А Е ЗА ЦЕЛИЯ ЕКИП, С КОЙТО РАБОТЯ

СТАРША МЕД. СЕСТРА СТЕФКА КОЛЕВА СЕ ПЕНСИОНИРА, НО ОСТАВА ИЗВОР НА ВДЪХНОВЕНИЕ ЗА МЛАДИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Представяме Ви студенти от Русенския университет Ангел Кънчев и млади специалисти от УМБАЛ Медика – Русе

Представяме Ви студенти от Филиал Шумен на Медицински университет – Варна и млади специалисти от Шумен и Варна

Представяме Ви Александър Василев, старши рехабилитатор в УМБАЛ Света Анна -София

Представяме Ви Катя Инавова, медицински фелдшер от Спешното отделение в УМБАЛ Д-р Георги Странски – Плевен

Представяме Ви, Шенай Салиева, старша медицинска сестра на Спешното отделение в МБАЛ- Шумен АД

Представяме Ви студенти от специалност Медицинска сестра във Филиал Шумен на МУ-Варна

Представяме Ви студенти от специалност Акушерка във Филиал Шумен на МУ-Варна

Румяна Артинова, главна сестра на УМБАЛ Св. Иван Рилски – В НОВИЯ КТД УСПЯХМЕ ДА ДОГОВОРИМ 5 ДНИ ПЛАТЕН ОТПУСК ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ

Студенти от специалност Акушерка във Филиал Велико Търново на Медицински университет -Варна отговарят на въпроса – ЗАЩО ИСКАМ ДА СТАНА АКУШЕРКА

Цветелина Станчева, главна сестра на УМБАЛ Канев – ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА ДОТИРА ИЗЦЯЛО ОБУЧЕНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ И АКУШЕРКИТЕ

Младата смяна на Русенския университет Ангел Кънчев

Едис Абдулов, студент в специалност Медицинска сестра в РУ Ангел Кънчев – У НАС ВСЕ ОЩЕ СЕ УЧУДВАТ КОГАТО ЧУЯТ, ЧЕ МЪЖ УЧИ ЗА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Представяме Ви абитуриенти и студенти от Филиал Шумен на Медицински университет – Варна

Как работят в условията на COVID-пандемия медицинските специалисти от три отделения на МБАЛ Д-р Атанас Дафовски – гр. Кърджали

Росица Генчева, председател на РК на БАПЗГ – гр. Кърджали – ДОКАЗВАМЕ, ЧЕ ЗАЕДНО И СПЛОТЕНИ МОЖЕМ ПОВЕЧЕ

Интервюта с абсолвентки от МУ-София и МК Йорданка Филаретова

Интервю с Екатерина Дакова – медицинска сестра в УМБАЛ Свeта Марина – Варна

Интервюта с абсолвенти от филиалите на Медицински университет – Варна във Велико Търново и Шумен

Искра Ангелова, Ръководител на проект Патронажна грижа в Община Никопол – ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ РАЗБИРАТ ОБЩЕСТВЕНАТА ПОЛЗА ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПАТРОНАЖНИТЕ ГРИЖИ

Анна Несторова, Ръководител на проект Патронажна грижа в Община Белене – ИНТЕРЕСЪТ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ И ФЕЛДШЕРИТЕ КЪМ ПАТРОНАЖНИТЕ ГРИЖИ ЩЕ СЕ ЗАСИЛВА

Теа Цировска, председател на РК на БАПЗГ-Пловдив – ТВЪРДО СЪМ ПРОТИВ РАЗДЕЛЯНЕТО НА БАПЗГ! ОРГАНИЗАЦИЯТА ИЗПЪЛНЯВА ВСИЧКИ ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ КЪМ СЪСЛОВИЕТО

Любомира Тошева, старша акушерка на АГО в УМБАЛ-Пловдив – ИСКАМЕ ДА РАБОТИМ САМОСТОЯТЕЛНО С ЖЕНИТЕ ПРИ НОРМАЛНИ БРЕМЕННОСТИ

Виолета Томова, медицинска сестра в ОАИЛ към МБАЛ – Етрополе – ПРОФЕСИОНАЛИЗМЪТ НЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ВЛИЯЕ ОТ ВЪНШНИ ФАКТОРИ

Михаела Михайлова, акушерка в УАГБ Майчин дом – София – ЕЖЕДНЕВИЕТО В ОПЕРАЦИОННАТА ЗАЛА МЕ ПОДДЪРЖА ЖИВА

Проф. д-р Радослав Гайдарски, д.м.н.,
Аджибадем Сити Клиник МБАЛ -Токуда – АКО СЕ УВЕЛИЧАТ ЗАПЛАТИТЕ НА ЛЕКАРИТЕ И СЕСТРИТЕ, ЩЕ СЕ РЕШИ ПРОБЛЕМЪТ С ТЕЖКИЯ ДЕФИЦИТ НА КАДРИ

Дияна Ракова,
Директор на Детска ясла № 66 в София – НИЕ ИМАМЕ ДОБРИ ТРАДИЦИИ В ЯСЛЕНОТО ДЕЛО И БИ ТРЯБВАЛО ДА ГИ ПАЗИМ И РАЗВИВАМЕ

Проф. д-р Кирил Драганов,
началник Клиника в Аджибадем Сили Клиник МБАЛ Токуда – ВСИЧКИ ПРОБЛЕМИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО МОГАТ ДА СЕ РЕШАТ С ПРИЕМАНЕТО НА ДОБРЕ ОБМИСЛЕНА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ

Таня Икономова,
старша медицинска сестра в Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница – СТАЖАНТИТЕ СА ВПЕЧАТЛЕНИ КАК НИЕ С КОЛЕГИТЕ СЕ ОТНАСЯМЕ КЪМ ПАЦИЕНТИТЕ

Д-р Десислава Кателиева,
председател на Националната асоциация на работещите в спешната медицинска помощ – НУЖНО Е С ПОМОЩТА НА МЕДИИТЕ ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЯТ НЕГАТИВНИТЕ НАГЛАСИ КЪМ СПЕШНИТЕ МЕДИЦИ

Блиц интервюта с абсолвенти от Вируск 2018 на Медицински колеж – София

Блиц интервюта със студенти от Филиал Шумен на Медицински университет – Варна

Проф. Захарина Савова,
зам.-директор на Медицински колеж – София – ИНСТИТУЦИИТЕ ТРЯБВА ДА ИЗМИСЛЯТ СТРАТЕГИИ, С КОИТО ДА НАСЪРЧАТ МЛАДИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ ПРОФЕСИОНАЛНО В БЪЛГАРИЯ

Проф. Соня Тончева,
директор на Филиал Шумен на МУ-София и нац. консултант по здравни грижи – ФИЛИАЛ ШУМЕН ПОМАГА С ДЕЙНОСТТА СИ ДА СЕ НАМАЛЯВА ДЕФИЦИТА НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ В РЕГИОНА

Надка Димитрова,
инструктор по хранене в МБАЛНП Св. Наум – ПРАВИЛНОТО ХРАНЕНЕ Е ГЛАВНОТО ЗАЩИТНО СРЕДСТВО СРЕЩУ ВСИЧКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Д-р Антония Григорова,
експерт по управления на конфликти в медицинската практика:
ПОДОБРЯВАНЕТО НА КОМУНИКАЦИЯТА Е ВАЖЕН ФАКТОР В ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС, ЧИЕТО ЗНАЧЕНИЕ ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕ ОСЪЗНАВА

Цветелина Евтимова,
главна медицинска сестра на УМБАЛСМ Пирогов:
АКО ВСИЧКИ РАБОТЯТ ПРОФЕСИОНАЛНО И ЕКИПНО КАТО ПИРОГОВЦИ, НЕЩАТА В БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЕ ОПРАВЯТ

Пенка Георгиева,
председател на Пациентски организации Заедно с теб:
НАПРЕЖЕНИЕТО В СИСТЕМАТА ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН СЕ ДЪЛЖИ НА ЛИПСАТА НА ДИАЛОГ МЕЖДУ ПАЦИЕНТИТЕ И МЕДИЦИТЕ

Кирил Мандов,
художник и студент IV курс, специалност Медицинска сестра във ФОЗ на МУ-София:
КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ДОБРО ПРАВИМ, ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ ДОБРО НИ СЕ ВРЪЩА

Златко Живков,
кмет на Община Монтана:
ПРИ НАС НЯМА НЕДОСТИГ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ В УЧИЛИЩНОТО И ДЕТСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Даниела Симова,
медицинска сестра в Отделението по анестезиология и реанимация при Онкологичен център на УМ БАЛ “Д-р Георги Странски” – Плевен:
ПРИЕМАНЕТО НА СТАНДАРТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ И ОСТОЙНОСТЯВАНЕТО НА НАШИТЕ ДЕЙНОСТИ ЩЕ ДАДАТ ВЪЗМОЖНОСТ ПОТЕНЦИАЛЪТ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ПО-ЕФЕКТИВНО

Даниела Ниязиева,
абсолвентка от Випуск 2018 г. в специалност “Акушерка” към ФОЗ на Медицински университет – София:
ПО ВРЕМЕ НА МОЯТА ПРАКТИКА ЕКИПЪТ И БАЗАТА В ПЪРВА АГ БОЛНИЦА “СВ. СОФИЯ” МИ ХАРЕСАХА И РЕШИХ ДА ОСТАНА ДА РАБОТЯ ТУК

Снежанка Гайдарска,
абсолвентка от Випуск 2018 г. в специалност “Медицинска сестра” към ФОЗ на Медицински университет – София:
ПО-ВИСОКИТЕ СТАРТОВИ ЗАПЛАТИ ЩЕ МОТИВИРАТ ЗАВЪРШВАЩИТЕ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ ПРОФЕСИОНАЛНО В БЪЛГАРИЯ

Надя Джанкова,
старши рентгенов лаборант и председател на Втория конгрес на БАЛОДТ:
ПРЕДСТОИ РАБОТНИ ГРУПИ ДА ПОДГОТВЯТ НОРМАТИВНАТА БАЗА ЗА НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА В МЕДИЦИНАТА

Петранка Гагова,
председател на УС на БАЛОДТ:
УСИЛИЯТА НИ СА НАСОЧЕНИ КЪМ СЪЗДАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА РЕНТГЕНОВИТЕ ЛАБОРАНТИ

Веска Райчева,
председател на РК на БАПЗГ – Шумен:
ТРЯБВА ДА СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА АКУШЕРКИТЕ ДА РАБОТЯТ В САМОСТОЯТЕЛНИ ПРАКТИКИ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

Проф. Магдалена Александрова,
заместник- декан на ФОЗ на Медицински университет – София:
ТРЯБВА ОБЩЕСТВОТО ДА ПРОМЕНИ ОТНОШЕНИЕТО СИ КЪМ СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ И ДА СЕ УВЕЛИЧИ ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУДА ИМ

Фелдшер Димитра Димова от ФСМП – Генерал Тошево:
СПЕШНАТА ПОМОЩ НЕ Е ПОГРЕБАЛНА АГЕНЦИЯ – НИЕ РЕАЛНО ПОМАГАМЕ НА ХОРАТА!

Маргарита Спасова,
медицинска сестра в Центъра за спешна медицинска помощ – гр. Добрич:
ЗА СЪЖАЛЕНИЕ МЛАДИТЕ НЕ ВИЖДАТ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ В СПЕШНАТА ПОМОЩ

Галина Цинигарова,
председател на Регионална колегия на БАПЗГ – гр. Пазарджик и директор “Здравни грижи” в МК “Хигия” – гр. Пазарджик:
ОТ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА ЩЕ ПРЕЗЕНТИРАМЕ ПРОФЕСИИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПРЕД УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГОРНИЯ КУРС В ПАЗАРДЖИК

Здравко Карамитев,
Управител на Хоспис “Добролюбие” ЕООД – гр. Кърджали:
НУЖНО Е АКТИВИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО И ПОЛИТИЧЕСКАТА КЛАСА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПАКЕТИ ОТ ГРИЖИ, КОИТО ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ В ХОСПИСИ

Зинаида Николова,
медицинска сестра в Клиниката по хирургия на УМБАЛ “Александровска” и член на УС на РК на БАПЗГ – гр. София:
ТРЯБВА ДА КАЗВАМЕ ПРОБЛЕМИТЕ НА ГЛАС И ДА ТЪРСИМ ЗАЕДНО ТЯХНОТО РЕШЕНИЕ

Пол Дьо Рав,
Генерален секретар на Европейската федерация асоциациите на медицинските сестри:
УПРАВЛЯВАЩИТЕ В БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ЧУЯТ ГЛАСА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Стефка Колева,
старша сестра в Клиниката по детска хирургия на МБАЛ “Св. Анна” – Варна:
НАШАТА КЛИНИКА Е ИСТИНСКИ ОАЗИС НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Теодора Радева,
Рехабилитатор в Университетска болница “Лозенец”:
РАДВАМ СЕ, ЧЕ СИ НАМЕРИХ ТОЧНОТО МЯСТО

Даниела Петкова,
Старши рехабилитатор в Университетска болница “Лозенец”:
НЕОБХОДИМИ СМЕ НА ВСЯКА СТЪПКА ОТ ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Белгин Садък,
главна сестра на МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“ ЕООД гр. Момчилград:
ДОСТОЙНОТО ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА ЩЕ МОТИВИРА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ДА НЕ СМЕНЯТ РАБОТАТА СИ, А МЛАДИТЕ – ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ В БЪЛГАРИЯ

Божидара Борисова,
главна медицинска сестра на Националната кардиологична болница:
ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ МОГАТ ДА СЕ ПОСТИГНАТ С ДОСТАТЪЧЕН БРОЙ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, КОИТО ИМАТ ОТЛИЧНА ПОДГОТОВКА

Проф. Иванка Стамболова, дм
член на УС на БАПЗГ, директор на Центъра за професионално обучение на БАПЗГ Преподавател в Катедра „Здравни грижи” към ФОЗ на МУ-София:
ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ ТРЯБВА ДА ИМА НЕ САМО МОРАЛЕН И ПРОФЕСИОНАЛЕН, НО И МАТЕРИАЛЕН ПРИНОС

Проф. Соня Тончева,
директор на Филиал Шумен на МУ-Варна, национален консултант по здравни грижи и член на УС на БАПЗГ:
МОЯТА КАУЗА Е СЕСТРИНСТВОТО В БЪЛГАРИЯ ДА ИМА СТАНДАРТИ И ПРИЗНАТА АВТОНОМНОСТ В РАМКИТЕ НА ПРИДОБИТИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Сейнур Мюмюн,
главна сестра на МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД – Кърджали
ВСЕ ПО-ТРУДНО СЕ НАМИРАТ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА ТЕЖКИТЕ ЗВЕНА

Емине Халим, студентка в специалност “Акушерка” в МУ – Варна:
НИЕ МЛАДИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ НА БЪЛГАРИЯ КОПНЕЕМ ЗА ПО-СВЕТЛО БЪДЕЩЕ!

Силвия Темелкова,
директор на Детска ясла “Здравец” – гр. Перник:
НЯКОИ РОДИТЕЛИ НЯМАТ ДОСТАТЪЧНО ВРЕМЕ ДА ОБЩУВАТ С ДЕЦАТА СИ И ПРЕХВЪРЛЯТ ОТГОВОРНОСТТА ВЪРХУ ДЕТСКАТА ЯСЛА

Мария Драгомирова,
главна медицинска сестра на Медицински институт – МВР:
ПРИ НАС НЯМА ТЕКУЧЕСТВО. В МОМЕНТА ИМА САМО ЕДНО СВОБОДНО МЯСТО – ЗА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА В ОПЕРАЦИОННИЯ БЛОК

Теодора Младенова,
студентка в специалност “Медицинска сестра” към Катедра “Здравни грижи” на ФОЗ – МУ – София:
С МОИТЕ КОЛЕГИ СМЕ МНОГО АМБИЦИРАНИ ДА БЪДЕМ В ПОМОЩ НА ОБЩЕСТВОТО

Румяна Декова,
мениджър на Център “Домашни грижи” – гр. Оряхово:
ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА РАЗЧИТАТ НА НАС ЗА ВСИЧКО

Д-р Тотко Наденов,
главен редактор на в. “Български лекар”:
ЖАЛКО Е, ЧЕ МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ У НАС СА НЕДООЦЕНЕНИ ОТ ОБЩЕСТВОТО

Нели Славова,
Главен експерт “Продължаващо обучение” в БАПЗГ:
БЕЗ АКТИВНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА ГЛАВНИТЕ СЕСТРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ПО МЕСТА НЯМА КАК ДА СЕ СЛУЧИ

Гергана Велкова,
акушерка в Родилна зала на УАГБ “Майчин дом” – София:
ИСКАХ НА СТАНА ЛЕКАР, НО ПО-КЪСНО РАЗБРАХ, ЧЕ СЪМ РОДЕНА ЗА АКУШЕРКА

Розалина Боева,
Главна медицинска сестра на МБАЛНП “Свети Наум” – София :
НУЖНИ СА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ И ЗАПАЗВАНЕТО ИМ НА ПАЗАРА НА ТРУДА У НАС

Йорданка Минекова,
Главна сестра на МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов”:
НАШАТА ПРОФЕСИЯ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧИ СВОЕТО ПРИЗНАНИЕ ОТ СТРАНА НА ЛЕКАРСКОТО СЪСЛОВИЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Каролина Горанова,
Главна медицинска сестра на Комплексен онкологичен център – Враца:
ИЗСЛЕДВАНЕ ПОКАЗА, ЧЕ 70% ОТ МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ ПРИ НАС СА ЗАСЕГНАТИ ОТ СИНДРОМА НА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗПЕПЕЛЯВАНЕ

Проф. д-р Вихрен Петков,
директор на Медицински колеж “Йорданка Филаретова”:
НАШИЯТ КОЛЕЖ СЕ ЯВЯВА КАТО ВТОРИ КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР

Тодорка Валентинова,
старша мед. сестра на Отделението по неонатология в МБАЛ – Шумен:
ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ Е КЛЮЧОВ МОМЕНТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ, ЕФЕКТИВНИ И ПОСТОЯННИ ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Проф. Станка Маркова, Почетен председател на БАПЗГ и Главен редактор на сп. “Здравни грижи”:
СПИСАНИЕ “ЗДРАВНИ ГРИЖИ” ИМА НАУЧНА, ПРОСВЕТИТЕЛСКА И ПРАКТИЧЕСКА МИСИЯ, ЗАТОВА ТРЯБВА ДА ДОСТИГНЕ ДО ВСИЧКИ НАШИ ЧЛЕНОВЕ И СТРУКТУРИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Камелия Спасова,
акушерка в Интензивното отделение на Майчин дом – София:
ПРЕКРАСНО Е ДА ПРЕВРЪЩАШ БОЛКАТА В НАДЕЖДА

Росица Василева,
директор на Детска ясла №35 „Вълшебство” в София:
МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ СА НЕЗАМЕНИМИ ПРИ ГРИЖИТЕ И ВЪЗПИТАНИЕТО НА МАЛЧУГАНИТЕ В ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ

Нино Колева, Студент на годината и бъдеща акушерка:
БЛАГОДАРНОСТТА НА МАЙКИТЕ, НА КОИТО СИ ПОМОГНАЛА, Е НАЙ-ГОЛЯМАТА НАГРАДА

Доника Георгиева, абсолвентка от специалност “Масажист с увредено зрение”
в Медицински колеж “Йорданка Филаретова”:
ОТ НАС ЗАВИСИ КАКЪВ ЩЕ Е УТРЕШНИЯТ ДЕН

Радослав Богойски,
абсолвент от специалност “Медицинска сестра” в СУ “Св. Климент Охридски”:
ИЗБРАХ ТАЗИ ПРОФЕСИЯ ЗАРАДИ ПРЕКРАСНИТЕ
МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, КОИТО СПАСИХА ЖИВОТА МИ

Проф. Христина Милчева,
директор на Медицински колеж – Стара Загора към Тракийския университет:
ПОВИШАВАНЕТО НА ЗАПЛАТИТЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПЕРМАНЕНТНО И В
ПРИОРИТЕТИТЕ НА ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО

Петя Запрянова,
старша акушерка в УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив:
ЗА МЛАДИТЕ ХОРА ПРОФЕСИИТЕ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА И АКУШЕРКАТА СА НЕПРИВЛЕКАТЕЛНИ ЗАРАДИ НИСКОТО ЗАПЛАЩАНЕ

Анка Димитрова,
ст. акушерка в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен:
ПРЕЗ ДЪЛГИЯ СИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ НИТО ЗА МИГ НЕ СЪМ СЕ СЪМНЯВАЛА, ЧЕ ТОВА Е МОЕТО ПРИЗВАНИЕ

Ниязи Аптилязим Шакир,
зам.- председател на УС на БАПЗГ:
НЕАДЕКВАТНИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ СА НА ПЪТ НА ЛИКВИДИРАТ ЕДНА ПРОФЕСИЯ

Антоанета Димитрова,
зам.- председател на УС на БАПЗГ:
АКУШЕРКИТЕ ДНЕС СА ПО-ВАЖНИ ОТ ВСЯКОГА

Катя Христова,
председател на НКПЕ на БАПЗГ:
НАШ ДЪЛГ Е ПРИ БЕЗСПОРНО ДОКАЗАНА ВИНА СТЕПЕНТА НА САНКЦИЯТА ДА БЪДЕ АДЕКВАТНА НА СПЕПЕНТА НА НАРУШЕНИЕТО

Петя Недкова,
председател на НСК на БАПЗГ:
ОСНОВИТЕ СА ПОСТАВЕНИ, СЕГА ТРЯБВА ДА СЕ НАДГРАЖДА

Проф. Станка Маркова,
почетен председател на БАПЗГ и главен редактор на сп. “Здравни грижи” :
БАПЗГ Е НАЙ-ЗНАЧИМОТО НЕЩО, ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА КОЕТО ИМАМ ЗАСЛУГА

Милка Василева,
председател на УС на БАПЗГ:
НАШАТА МИСИЯ Е ДА ВЪРВИМ НАПРЕД, ДА СЕ УСЪВЪРШЕНСТВАМЕ НЕПРЕКЪСНАТО И ДА БЪДЕМ ТАМ, КЪДЕТО ИМА НУЖДА ОТ НАС

Доц. Макрета Драганова,
председател на Националната комисията по професионална етика на БАПЗГ:
НЕ НИ БЕШЕ ЛЕСНО, НО ОСЪЗНАВАХМЕ, ЧЕ КОЛЕГИТЕ ВЯРВАТ В НАС

Старша мед. сестра Лили Николова,
председател на Националната Контролна комисия на БАПЗГ:
ПОЛОЖИХМЕ ГОЛЕМИ УСИЛИЯ, ЗА ДА СЪЗДАДЕМ ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ ЗА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА

Надя Тодорова,
медицинска сестра в МБАЛ „Христо Ботев” – гр. Враца:
ИЗБРАХ ПРОФЕСИЯТА, ЗАЩОТО ЧРЕЗ НЕЯ ЩЕ ПОМАГАМ НА ХОРАТА

Силвия Евгениева,
акушерка в МБАЛ ”Сердика” – гр. София:
АЗ НИКОГА НЕ ОТКАЗВАМ ПОМОЩ ИЗВЪН РАБОТНОТО СИ МЯСТО, ЗАЩОТО СЪМ АКУШЕРКА 24 ЧАСА В ДЕНОНОЩИЕТО

Зейнеб Хасан,
медицинска сестра в Отделението по кардиология на МБАЛ „Дева Мария” – Бургас:
ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ОБУЧЕНИЯ МОГАТ ДА МИ ПОМОГНАТ ДА СЕ РАЗВИЯ В ПРОФЕСИЯТА, КОЯТО МНОГО ОБИЧАМ

Мариана Йосифова и Албена Цветкова,
четвъртокурснички във Филиал Враца на МУ- София:
АКО ЧОВЕК Е ДОСТАТЪЧНО АМБИЦИОЗЕН И БОРБЕН, МОЖЕ ДА СЕ РЕАЛИЗИРА И ТУК

Стилияна Коцева,
медицинска сестра в Клиниката по обща и чернодробно-панкреатична хирургия на УМБАЛ „Александровска” ЕАД:
ЗА МЕН СЕСТРИНСТВОТО Е ПРИЗВАНИЕ

Даниела Ненова,
рентгенов лаборант в УМБАЛ „Александровска” ЕАД:
МАГИЯ, КОЯТО ТЕ КАРА ДА СЕ РАЗВИВАШ И УСЪВЪРШЕНСТВАШ

Инна Ненова,
акушерка в ДКЦ „Чайка”, град Варна:
НАШЕТО ПРИЗВАНИЕ Е ДА СЛУЖИМ НА ОБЩЕСТВОТО

Ивета Чамурлийска, акушерка в МБАЛ – Балчик:
МНОГО ИСКАХ ДА РАБОТЯ С ДЕЦА И УСПЯХ ДА РЕАЛИЗИРАМ МЕЧТАТА СИ

Мевлюдие Кадирова, акушерка в МБАЛ Добрич АД:
ИСКАМ ДА ПРЕДАМ ОПИТА СИ, НО ЗА СЪЖАЛЕНИЕ НЯМА НА КОГО

Мария Куртева,
акушерка и зам.-председател на УС на БАПЗГ:
ИЗБРАХ ПРОФЕСИЯТА СИ ДОНЯКЪДЕ СЛУЧАЙНО, НО ПОСЛЕ РАЗБРАХ ЧЕ ТОВА Е МОЕТО ПРИЗВАНИЕ

Маргарита Василева Младенова,
фелдшер, медицински специалист в Трето ОУ “Д-р Петър Берон“ в Монтана:
ПРОСТО СЛЕДВАХ МЕЧТАТА СИ…