ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „СУИЦИДОПРЕВЕНЦИЯ – АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ“ – 20.11. 2021 Г.