БАПЗГ ПОДКРЕПИ АПЕЛА НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПОДОБРЯВАНЕ НА ДИАЛОГА МЕЖДУ БЛС И НЗОК

Днес, 07.12.2020 г., Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи изпрати до премиера Бойко Борисов, председателя на УС на БЛС д-р Иван Маджаров и медиите своя Позиция в подкрепа на апела на Българския лекарски съюз за необходимостта от подобряване на диалога между БЛС и Националната здравноосигурителна каса. В документа, подписан от председателя на УС на БАПЗГ Милка Василева, се казва:

„Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи призовава за по-добър диалог между институциите, бързи и работещи решения, които са насочени към ефективното и навременно подпомагане на работата на медицинските специалисти от болничната и извънболничната помощ.

Днес, повече от всякога, е нужно обединение, а не разединение!

БАПЗГ подкрепя апела на Българския лекарски съюз за необходимостта от подобряване на диалога между БЛС и Националната здравноосигурителна каса като договорни партньори по Националния рамков договор 2020–2022. Финансирането на лечебните заведения по разписани ясни правила ще гарантира дейността им, ще облекчи затрудненията в ежедневната работата на медицинските специалисти, ще намали рисковите ситуации и напрежението сред пациентите.

В Позицията се казва още:

„Само чрез договорените в НРД условия за адекватно финансиране на медицинските дейности и здравните грижи ще се преодолее напрежението в системата на здравеопазване и негативните обществени нагласи, че  държавата ни трудно се справя с нарастващата пандемия.

Надяваме се, че с добра воля диалогът между БЛС и НЗОК може да се подобри, за да се гарантира сигурност и предвидимост на заплащането на непосилния труд на всички медицински специалисти не само в условията на продължаваща пандемия от COVID-19, а  и след това.

Нека обединим усилията си в името на живота!“

Позицията на БАПЗГ можете да видите ТУК