AНКЕТА СРЕД СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ, РАБОТЕЩИ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ

Уважаеми колеги,

предлагаме на вашето внимание анонимна Aнкета сред специалисти по здравни грижи, работещи в лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ в България, разработена от „Индекс на болниците“ – съвместна инициатива на „Галъп интернешънъл“ и специализирания сайт clinica.bg.

Анкетата има за цел да проучи има ли кадрови дефицит от специалисти по здравни грижи в лечебните заведения за извънболнична помощ, как кадровият дефицит се отразява на лечението и грижите за децата в системата на детско и училищно здравеопазване, какви са причините за кадрови дефицит, доходите ли са основният проблем, има ли съсловието готовност за участие в протест, ако проблемите продължават да остават нерешени.

Анкетата ще бъде активна за попълване до 31.12.2022 г.

Анкетата е предназначена само за специалисти по здравни грижи, работещи в лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ. Анкетата за специалистите по здравни грижи в болничната медицинска помощ беше публикувана в сайта на БАПЗГ и във фейсбук страницата „Здравни грижи“ на 02.12.2022 г. .

Попълни анкетата тук