84-МА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ МБАЛ ”Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ” ПРЕМИНАХА ОБУЧЕНИЕ ЗА АНАФИЛАКСИЯТА

На 27 септември 2023 г. в МБАЛ ”Д-р Иван Селимински”- гр. Сливен се проведе обучение на специалистите по здравни грижи на тема „Анафилаксия – видове, поведение на медицинската сестра/акушерката“. Лектор беше д-р Трифон Великов – лекар от Отделението по анестезиология и интензивно лечение. На обучението присъстваха 84-ма специалисти по здравни грижи. Това съобщи за сайта на БАПЗГ Красимира Танева, главна медицинска сестра на МБАЛ „Д-р Иван Селимински”.

Според Световната здравна организация XXI век ще бъде векът на алергиите. Според статистиката всеки пети жител на нашата планета страда от алергия. Тежестта на алергиите варира от леко дразнене до анафилаксия.

Участниците в обучението бяха запознати с историческите данни, епидемиологията и причините за анафилаксия. Д-р Великов представи механизмите на действие, признаците и симптомите. Най-често засегнатите  места включват кожата, белите дробове и дихателните пътища, стомаха и червата, сърцето, кръвоносните съдове и централната нервна система.

Специалистите по здравни грижи се запознаха  с типовете анафилаксия и що е то анафилактичен шок. Бяха представени и степените на тежест на реакциите на свръхчувствителност. Интерес сред обучаваните предизвикаха и съвременните изследвания за алергени и перспективите. Припомнено беше поведението на специалистите по здравни грижи при анафилаксия. Оживена дискусия настъпи при разглеждането на различни казуси: бременна с анафилаксия; медицинска сестра с анафилаксия; дете с анафилаксия; анафилаксия след кръвопреливане; риба, алкохол и анафилаксия, и др.

В края на обучението участниците попълниха тест за проверка на новите знания. Участниците в курса ще получат кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение.