МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РАЗПРОСТРАНИ КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА И ЛИСТОВКАТА НА ВАКСИНАТА НА MODERNA СРЕЩУ COVID-19

От Министерството на здравеопазването разпространиха кратката характеристика и листовката на ваксината на Moderna. Oт нея се разбира, че COVID-19 Vaccine Moderna се прилага като курс от две дози (0,5 ml всяка, като се препоръчва втората доза да се приложи 28 дни след първата доза, информира Zdrave.net на 09.01.2021 г.

Ваксината трябва да се прилага интрамускулно, като за предпочитане е в делтоидния мускул в горната част на ръката.

Ваксинацията трябва да се отложи при лица, страдащи от остро тежко фебрилно заболяване или остра инфекция. Наличието на лека инфекция и/или леко повишена температура не трябва да забавя ваксинацията, е записано в характеристиката на продукта.

Ефикасността, безопасността и имуногенността на ваксината не са оценени при имунокомпрометирани лица, включително такива, получаващи имуносупресивна терапия. Ефикасността на ваксината може да бъде по-ниска при имуносупресирани лица, се разбира още от информацията за продукта. Също така се подчертава, че лицата може да не бъдат напълно защитени до 14-ия ден след поставяне на втората доза, както и че както при всички ваксини, ваксинацията с COVID-19 Vaccine Moderna може да не осигури защита на всички, на които е поставена.

Липсват данни за взаимозаменяемост на COVID-19 Vaccine Moderna с други ваксини срещу COVID-19, за да се завърши курсът на ваксинация. Лицата, които са получили първата доза, трябва да получат втората доза от COVID-19 Vaccine Moderna, за да се завърши курсът на ваксинация.

Безопасността и ефикасността на COVID-19 Vaccine Moderna при деца и юноши на възраст под 18 години все още не са установени, защото на този етап липсват данни. Има ограничен опит с използването на при бременни жени. Проучвания при животни не показват преки или непреки вредни ефекти, свързани с бременността, ембрионалното/феталното развитие, раждането или постнаталното развитие. Приложението на COVID-19 Vaccine Moderna по време на бременност трябва да се обмисля само когато потенциалните ползи надхвърлят всякакви потенциални рискове за майката и фетуса, е записано още в листовката към ваксината.

Ваксината не трябва да се смесва с други лекарствени продукти или да се разрежда.

По отношение на режима на съхранение, от характеристиката разбираме, че неотворен флакон може да се съхранява 7 месеца при температура от -25°C до -15°C.

Неотворената ваксина може да се съхранява в хладилник при температура от 2°C до 8°C, защитена от светлина, максимум за 30 дни. Ваксината не трябва да се замразява повторно. Неотворената ваксина може да се съхранява при температура от 8°C до 25°C до 12 часа след изваждане от хладилник.

 

Кратката характеристика и листовката на COVID-19 Vaccine Moderna вижте ТУК