76 АКУШЕРКИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ, ПОСВЕТЕНО НА МАЙЧИНО-ФЕТАЛНАТА МЕДИЦИНА

В Деня на родилната помощ Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи проведе безплатно онлайн обучение на тема „Роля на акушерката в майчино-феталната медицина – първи, втори и трети триместър“ с лектор доц. д-р Петя Чавеева. В обучението се включиха 76 акушерки от цялата страна.

Председателят на УС на БАПЗГ поздрави акушерките за празника и им пожела здраве и успехи в благородната им мисия.

В презентацията си д-р Чавеева запозна курсистите с възможностите на съвременната фетална медицина за диагностика на бременността и плода през всички етапи на растежа.  През първия триместър на бременността (11 – 13+6 г.с.) е важно да се направи скрининг за хромозомни заболявания (Синдром на Даун и други тризомии), за прееклампсия (високо кръвно налягане), преждевременно раждане. Специалистката изтъкна, че Синдромът на Даун е най-често срещаната хромозомна аномалия и се случва в съотношение при една от 500 бременности (1 към 500). Освен заради генетичното предразположение, допълнителен риск носи и бременност след 40-годишна възраст.  Болестта при плода може да се появи и без фамилна обремененост. Изключително важно е да се направи скрининг както при едноплодна, така и  при многоплодна бременност.

„В 20% от двуплодните бременности близнаците са еднояйчни, а 80% от случаите – разнояйчни. Докато еднояйчните близнаци носят еднакви генетични заболявания, то при разнояйчните рисковете за генетични заболявания са различни“, обясни специалистката по фетална медицина. „Ранният скрининг е изключително важен, защото позволява на родителите да направят информиран избор при неблагоприятни обстоятелства“, изтъкна още тя.

Специалистката изтъкна важната роля на акушерката при провеждането на скрининг теста през първия триместър на бременността. Анамнезата, която тя снема включва въпроси за възрастта на бременната, нейния ръст и тегло, измерване на кръвното налягане, съпътстващи и хронични заболявания, преминали операции, поредност на бременността, предишна акушерска анамнеза, използвани методи за контрацепция, дали зачеването е спонтанно или ин витро.

Д-р Чавеева изтъкна, че изключително важно е да се направи коректно измерване на кръвното налягане, тъй като при ранно откриване на предразположение към високо кръвно могат да се предотвратят усложнения в тази посока чрез профилактика с аспирин по определена схема. Измерването на кръвното налягане се прави с калибрирана машина, подходяща големина на маншетите за двете ръце на бременната, която е седнала удобно и е успяла да се успокои в рамките на 5 минути.

През първия триместър се прави важно ултразвуково изследване, което позволява да се направят различни измервания на плода. Комбиниран скрининг позволява да се установят структурни дефекти в различни органи.

Всички данни от анамнезата, ултразвуковото изследване и биохимичните показатели се въвеждат в компютъра и със специална програма се прави прогноза на риска за хромозомни заболявания, прееклампсия и преждевременно раждане.

Д-р Чавеева се спря и на инвазивните диагностични тестове – плацентоцентеза (11 – 14 г.с.) и амниоцентеза (след 16 г.с.).

През втория триместър на бременността (19 – 23+6 г. с.) се прави високоспециализирано ултразвуково изследване за оценка на растежа и размерите на плода, състоянието на органите и системите на плода, състоянието на плацентата, пъпната връв, маточната шийка, маточните артерии. Най оптимално е да се направи през 20-22 гестационна седмица. Въпреки големите възможности на това изследване могат да се установят до 80% от структурните аномалии.

Късната фетална морфология се прави през третия триместър на бременността (32 – 34+6 г. с.). Най-оптималното време за изследване е между 32 и 34 гестационна седмица. През този период се оценява растежа и кръвотока на плода, количеството околоплодна течност, качеството на плацентата, кръвотока в маточните артерии.

Участниците в курса ще получат определен брой кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение.

 


Доц. д-р Петя Чавеева е акушер-гинеколог, специалист по фетална медицина и вътреутробна фетална хирургия. Завършва Медицински Университет, гр. София през 2007 г. В периода 2006-2007 г. посещава кръжок по Акушерство и гинекология, воден от доц. Атанас Щерев и остава да се обучава и работи в екипа на Медицински комплекс “Д-р Щерев”. През 2014 и 2015 г. д-р Чавеева прилага в Медицински комплекс „Д-р Щерев” за пръв път в България три иновативни оперативни техники на нуждаещите се бебета още в майчината утроба – фетална лазерна хирургия за лечение на трансфузионен синдром, вътреутробно кръвопреливане и миниинвазивна операция на вродена диафрагмална херния. Понастоящем д-р Чавеева е международен лектор с участие на авторитетни интернационални научни форуми в сферата на феталната медицина, пренаталната диагностика и миниинвазивната фетална хирургия.