75 МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ОТ МБАЛ- СЛИВЕН УЧАСТВАХА В ОБУЧЕНИЕ ЗА СЪВРЕМЕННИТЕ ПОДХОДИ В ЛЕЧЕНИЕТО И ГРИЖИТЕ ЗА ПАЦИЕНТИ С ДИАБЕТ

На 7 юни 2023 г. в МБАЛ „Д-р Иван Селимински” – гр. Сливен се проведе обучение за професионалисти по здравни грижи на тема „Диабет – съвременни подходи в лечението и грижите за пациентите. Видове инсулини, приложение и дозировка”. Лектор беше д-р Наталия Канева – началник на Отделението по ендокринология в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД – Сливен”. Това съобщи Красимира Танева – главна медицинска сестра в лечебното заведение.

В обучението участие взеха 75 медицински сестри. Д-р Канева представи видовете захарен диабет и съвременните подходи за неговото лечение, групите медикаменти и начина им на приложение. Беше поставен акцент върху  поведението на специалистите по здравни грижи при спешни състояния – хипогликемия и диабетна кетоацидоза, предоперативна подготовка на пациенти със захарен диабет и постоперативен период. Разгледани бяха клинични случаи от практиката.

Обучението  завърши с практически занимания, полагане на тест и обсъждане на резултатите. На всеки желаещ участник беше измерена кръвната захар.

След курса се проведе и дискусия, на която д-р Канева отговори на всички възникнали въпроси и казуси.

Участниците в курса ще получат кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение.