70 ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ПЪРВАТА ХИРУРГИЧНА СЕСТРИНСКА СЕКЦИЯ

В периода 4-7 октомври 2018 г. в  курортен комплекс “Златни пясъци” се проведе научният форум с най-голяма значимост в българската хирургия за тази година под мотото „Нови хоризонти пред хирургията”. Благодарение на доц. д-р Костадин Ангелов, д.м., се организира и проведе Първата хирургична сестринска сесия, в която участие взеха над 70 професионалисти по здравни грижи от цялата страна, съобщи за сайта на БАПЗГ Магдалена Нинова, член на УС на БАПЗГ и главна сестра на УМБАЛ “Александровска” ЕАД.

На хирургичната сестринска сесия бяха презентирани 25 доклада, подготвени специално за сесията на следните теми:

  • Порт системи. Значението им за подобряване качествити на живот на пациенти, при които е невъзможен венозен достъп”
  • “Първоначална сестринска оценка – качество на обслужване и сигурност за пациентите”
  • “VAC терапия при лечение и профилактика на раневата инфекция
  • РЕТ/СТ за предоперативно стадиране на пациент с колоректален карцином – клиничен случай”
  • “Предоперативна чек листа – съдържание, функции и предимства” и др.

 

Бяха представени и два постера. В залата присъстваха видни хирурзи, които взеха активно участие в дискусиите в рамките на трите сестрински научни сесии като проф. д-р Хаджийски, проф. д-р Делийски, доц. д-р Тошев, доц. д-р Велев, проф. д-р Драганов и др.

За първи път в България се проведе Национален консенсус за здравни грижи при хирургично болен пациент, по време на който се прие консенсуално становище за Болничен протокол при хирургичен пациент, разработен по инициатива на доц. д-р Ангелов и експертен борд от видни хирурзи и работещи хирургични медицински сестри, медицински лаборанти, рентгенови лаборанти от учебните бази на медицинските университети в София, Плевен и Варна.

Грамота за доклад с най-актуална тема получи „Компетентност и умения на операционната медицинска сестра при бариатрична операция” с автори П. Йорданова, П. Тагаринска от Операционния блок на Клиниката по хирургия в УМБАЛ „Александровска” ЕАД.

В качеството си на основоположник на Първата хирургична сестринска сесия доц. д-р Костадин Ангелов получи грамота и статуетка „Светлината на Найтингейл”, изработена от председателя на Занаятчийската камара Иван Влаев.  Проф. д-р Георги Тодоров, д. м., получи статуетка за „Утвърждаване ролята на хирургичната медицинска сестра”.

 

Част от участниците в Първата хирургична сестринска сесия.
 

Директорът на УМБАЛ “Александровска” доц. д-р Костадин Ангелов, д.м. получи грамота и статуетка „Светлината на Найтингел” за подкрепа на кариерното развитие на професионалистите по здравни грижи в лечебното заведение и за оказаното съдействие в осъществяването на Първата хирургична сестринска сесия по време на форума. Проф. Георги Тодоров, началник на Втора хирургия в УМБАЛ „Александровска“, председател на Българското хирургично дружество и на Инициативния комитет на конгреса, получи грамота и статуетка в знак на благодарност за домакинството и за предоставената възможност професионалистите по здравни грижи да участват за първи път в най-мащабния научен форум по хирургия със собствени научни сесии.

Рабтни моменти от Първата хирургична сестринска сесия.