68 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ МБАЛ „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ” – ГР. СЛИВЕН ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ВЪТРЕБОЛНИЧНИТЕ ИНФЕКЦИИ

На 2 и 3 октомври 2023 г.  в МБАЛ „Д-р Иван Селимински” – гр. Сливен се проведе обучение на  професионалистите по здравни грижи на тема „Хигиена на ръце. Лични предпазни средства – подбор и принципи при използването им. Приложение на UV лампи/устройства за дезинфекция в лечебното заведение” с  лектор д-р Мариета Алексиева, болничен епидемиолог в лечебното заведение. Това съобщи за сайта на БАПЗГ Красимира Танева, главна медицинска сестра на МБАЛ „Д-р Иван Селимински”. Участие в обучението взеха 68 специалисти по здравни грижи.

Ръцете са основен фактор за предаване на вътреболнични инфекции (ВБИ). Правилно проведената деконтаминация (измиване и/или дезинфекция) на ръцете е с доказана ефективност за превенция на ВБИ и за защита както на пациентите, така и на медицинския персонал. Присъстващите на курса бяха запознати с елементите на хигиената на ръцете. Лекторът припомни правилата за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце, техниката за дезинфекция на ръце. Д-р Алексиева обърна  внимание и на стандартните предпазни мерки като задължителен минимум за превенция на вътреболнични инфекции. Прилагането на комплекса от стандартни предпазни мерки при грижата за всички пациенти осигурява висока степен на защита на пациенти, персонал и трети лица. Д-р Алексиева припомни принципите за използване на личните предпазни средства и изборът на такива съгласно оценката на риска. Курсистите бяха запознати и с приложението  на Ултравиолетови (UV) лампи/устройства за дезинфекция в лечебното заведение .

Курсът завърши с практически занимания и тест. Участниците ще получат кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение.