67 МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ОТ СЛИВЕН УЧАСТВАХА В ОБУЧЕНИЕ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ БОЛЕСТИ

На 29 и 30 май 2023 г. в МБАЛ “Д-р Иван Селимински“ – Сливен се проведе обучение на специалистите по здравни грижи  на тема „Ролята на медицинската сестра/акушерката в диагностиката на инфекциозните болести“. Лектор беше д-р Милена Ченкова, началник на Отделение по инфекциозни болести в лечебното заведение. В обучението участваха 67 медицински сестри, съобщи за сайта на БАПЗГ Красимира Танева, главна медицинска сестра на МБАЛ “Д-р Иван Селимински“.

Специалистите по здравни грижи бяха запознати с основните понятия в инфектологията – инфекция, инфекциозен процес и инфекциозна болест. Разгледани бяха основните етапи в диагностиката на инфекциозните болести – преданалитичен етап, аналитичен етап и етап на интерпретация на резултатите. Поставянето на своевременна и възможно най-пълна диагноза на болния е най-главното при инфекциозните болести. Това гарантира на първо място ранно и адекватно лечение, преди да са настъпили тежки и непредотвратими увреждания, и изгледите за бързо и пълно оздравяване са много по-добри, отколкото при късното му третиране. На второ място при ранната диагностика могат да се вземат необходимите противоепидемични мерки (изолация,обработка на огнището,наблюдение на контактните и др.), които са най-ефективни при своевременното прилагане.

Присъстващите се запознаха с инструкциите за събиране, съхранение и транспортиране на различните материали за микробиологична, вирусологична и серологична диагностика на rнфекциозните заболявания – хемокултура, гърлен секрет, назофарингиален смив, ликвор и др. Периодът на вземане на самата проба, условията на съхраняването и спецификите при транспортирането им.

По време на обучението бяха представени и най-съвременните молекулярнобиологични методи за лабораторната диагностика на инфекциозните болести. Те дават възможност за доказване на етиологичните агенти в изследвания материал, чрез генетичния им състав – при СПИН, хепатит В, хепатит С, морбили, паротит, туберкулоза, Конго-Кримска хеморагична треска (ККХТ), Хеморагична трескас бъбречен синдром (ХТБС), Лаймска болест, грип, COVID- 19, Клостридиум дефициле, Цитомегаловирус и др.

Обучението завърши с тест и обсъждане на резултатите. Участниците ще получат кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение.