64 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ СЛИВЕН УЧАСТВАХА В ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ“

На 17 май 2023 г. в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – гр. Сливен се проведе обучение на тема „Кардиопулмонална ресусцитация“. Присъстваха 64 специалисти по здравни грижи. Лектор беше д- р Стоян Митков от Отделението по анестезиология и интензивно лечение в болницата. Това съобщи на сайта на БАПЗГ главната медицинска сестра на болницата Красимира Танева.

Участниците в обучението се запознаха се с историята на КПР, клиничната смърт – причини, патофизиология, клинична картина. Обърна се внимание на методите за осигуряване и поддържане проходимост на дихателните пътища и изкуствена циркулация. Обучението завърши с практически занимания и тест.

Всички участници ще получат кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение.