ФЕЛДШЕРИТЕ ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН СЪЗДАДОХА РЕГИОНАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ КЪМ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ НА БАПЗГ – ШУМЕН

На 27-ми февруари 2020 г. от 14:00 часа в конферентната залата на “МБАЛ – Шумен” АД се е състояло Общо събрание на фелдшерите от област Шумен за създаването на  Регионален професионален консултативен съвет (РПКС) на фелдшерите към РК на БАПЗГ – Шумен. Това съобщи за сайта на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи г-жа Веска Райчева, председател на РК на БАПЗГ – Шумен.

Участие в събранието са взели фелдшери от гр. Шумен, гр. Върбица, гр. Каолиново, гр. Нови пазар и Община Венец. Те са избрали тричленен  Регионален професионален консултативен съвет на фелдшерите към РК на БАПЗГ – Шумен с председател Валя Узунова.

Вече са приключили общите събрания за създаване на РПКС и на другите специалисти по здравни грижи от област Шумен – акушерки, медицински сестри, медицински лаборанти, рентгенови лаборанти и рехабилитатори. “Събранията бяха проведени по предварително изготвен и оповестен график”, уточни г-жа Райчева.

Предстои членовете на избраните Регионални професионални консултативни съвети от 28-те регионални колегии на БАПЗГ да вземат участие в общи събрания по професии на национално ниво, на които ще бъдат избрани Национални професионални консултативни съвети за различните професии.

 
Участниците в Събранието на фелдшерите от област Шумен