55 ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ СТРАНАТА ВЗЕХА УЧАСТИЕ В XXVI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ДНИ НА БЪЛГАРСКАТА ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ”

55 професионалисти по здравни грижи (медицински сестри, рехабилитатори и кинезитерапевти) от страната взеха активно участие в сесия “Здравни грижи” в рамките на XXVI Национална конференция “Дни на Българската ортопедия и травматология”. Високият научен форум се проведе в периода 28 – 30 септември 2023 г. в  Международния панаир Пловдив – гр. Пловдив. Организатор на събитието е Българската ортопедична и травматологична асоциация (БОТА).

„Благодарение на ръководството на БОТА за шеста поредна година се проведе сесия за професионалисти по здравни грижи“, сподели за сайта на БАПЗГ Цветелина Евтимова – организатор на сесията “Здравни грижи” и основен модератор, главна медицинска сестра на Специализираната болница за рехабилитация и продължително лечение Блокс.  Тя уточни, че първата сесия “Здравни грижи“ в рамките на Национална конференция “Дни на Българската ортопедия и травматология” се е провела през 2018 г. с подкрепата на проф. Асен Балтов, дм, председател на БОТА по това време. Тази година професионалистите по здравни грижи получиха подкрепа от доц. д-р Калин Михов, дм – председател на БОТА и председател на Организационния комитет на проведената в края на септември  конференция.

„Искам да изкажа огромна благодарност от името на всички професионалисти по здравни грижи към тях и цялото ръководство на БОТА за подкрепата и предоставената възможност за изява на специалисти по здравни грижи“, изтъкна главна сестра Цветелина Евтимова. Освен нея модератори бяха Маргарита Стоянова – старша медицинска сестра на Травматологичния операционен блок в УМБАЛ “Св. Георги” – Пловдив и медицинска сестра Лидия Димитрова от Първа травматологична клиника в УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов“.

По време на обучението бяха представени следните теми: Несвободна кожна пластика при денудация на IV-ти пръст на ръката“,  „Фрактури на петната кост (миниинвазивни техники)“, „Същност и значение на рехабилитацията при фрактурите на талуса“, „Периоперативен анестезиологичен мениджмънт при ендопротезиране на тазобедрената става“, „Стратегия и тактика на лечение при синдром на Зудек като усложнение след фрактура на радиална кост на типично място“, „Иновативни методи на кинезитерапия при вродена еквиноварусна деформация на

ходилата“, „Роля на медицинската сестра в лечението на онихокриптозата“, „Корпоративно здравеопазване и ортопедия – нови тенденции“, „От управление към мениджмънт на конфликти в сестринската практика“, „Сестрински грижи в условия на спешност при травми на бъбрек“, „Атипични рани – предизвикателствата пред професионалистите по здравни грижи“, „Остеопороза – превенция и профилактика“ и „Продължително лечение – особености и грижи“.

Обучението на професионалистите по здравни грижи е кредитирано по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение. Лекторите ще получат по 20 кредитни точки, а останалите участници – по 10 кредитни точки.


Главна сестра Цветелина Евтимова пред банер с програмата на конференцията. Тя има 30-годишен опит в УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов” –  през този период е работила във Втора травматологична клиника, а през последните 5 години  е била главна медицинска сестра на лечебното заведение. В момента Цветелина Евтимова е главна медицинска сестра на Специализираната болница за рехабилитация и продължително лечение Блокс.

 


В края на сесията професионалистите по здравни грижи се събраха за обща снимка.