50 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ СИ ИЗБРАХА КУРС ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЯНУАРИ

През първия месец на 2020 година 50 специалисти по здравни грижи избраха да обогатят знанията си чрез курс за дистанционно обучение, осигурен от БАПЗГ. Това съобщи за сайта на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи г-жа Христина Петкова, координатор обучение в БАПЗГ.

“Мотивираните да надградят своите знания професионалисти имат възможност да избират от 19 курса. Тези, които вече са се обучавали в платформата за дистанционно обучение, избират сред по-новите курсове. Интересът към възможността за обучение от домашния компютър в удобно за курсиста време нараства”, сподели г-жа Петкова. Тя припомни, че през 2019 г. регистрираните участия в платформата за дистанционно продължаващо обучение на БАПЗГ са били 764.

Сред курсовете, които предлага БАПЗГ са “Разпознаване симптомите на насилие” (I-ва и II-ра част), “Наставничество в сестринството”, “Дигитални технологии в образната диагностика”, “Промоция на здраве. Здравно обучение”, “Конфликти в здравеопазването”, “Управление на човешките ресурси в здравните грижи”, “Оценка на качеството на здравните услуги – подходи, методи и техники”, “Организиране и управление на процеса на здравно възпитание в ранна детска възраст”, “Сестрински грижи” при трансмисивни (вектор преносими) инфекции”, “Профилактика на рака на маточната шийка – роля на акушерката”, “Палиативни грижи”. Цената на изброените курсове варира между 18.00 лв. и 34.00 лв.

През 2019 г. година Асоциацията осигури възможност за обучение в седем безплатни курса за дистанционно обучение: “Помощни технологии – технически помощни средства”, “Технически помощни средства при различни видове увреждания” и “Комуникация с хора с увреждания”. Останалите четири са посветени на хранителните добавки. Учебните материали за безплатните курсове са създадени в рамките на H-Care проект, финансиран по програма „Учене през целия живот“.

Учейки дистанционно, медицинските специалисти пестят време и средства за надграждане на своите знания, без да е необходимо да отсъстват от работа или от вкъщи. Учебният материал може да се усвоява в удобно за тях време в рамките на 15 календарни дни. Тестът за проверка на знанията може да се реши във втората седмица на обучението. За членовете на БАПЗГ всеки курс носи определен брой кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ.

Записването за участие в курсове за дистанционно обучение става от 1-во до 10-то число на съответния месец в платформата за дистанционно обучение на БАПЗГ, която се намира в сайта на Асоциацията (www.nursingbg.com), раздел “Дистанционно обучение” (https://learning.nursingbg.com).