44 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ ОБЛАСТ ЛОВЕЧ СЕ ВКЛЮЧИХА В ОБУЧЕНИЕ, ПОСВЕТЕНО НА ПРИВЛИЧАНЕТО И ЗАДЪРЖАНЕТО НА МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ

На 10 юни 2023 г. в град Ловеч се проведе порeдния курс за продължаващо обучение за професионалисти по здравни грижи, в което се включиха 44 медицински специалисти от детските ясли в гр. Ловеч, Многопрофилна болница за активно лечение – Ловеч, Държавна психиатрична болница – Ловеч, ЦСМП – Ловеч, Държавна психиатрична болница – Карлуково, „МБАЛ – Луковит“ и „МБАЛ – Тетевен“. На обучението присъстваха и медицински специалисти от Детска ясла „Щастливо детство“ в гр. Тетевен. Това съобщи за сайта на БАПЗГ г-жа Мимоза Кирова, председател на Регионална колегия на БАПЗГ – Ловеч.

Темата на обучението: „Привличане и задържане на персонала – актуалното предизвикателство пред професионалистите по здравни грижи“ беше представена по интригуващ начин от проф.  Макрета Драганова, зам.-декан на Катедра „Медицинска етика, управление на здравните грижи и информационни технологии“ към Медицински университет – Плевен.

Целта на обучението, организирано от Регионална колегия на БАПЗГ – Ловеч, е надграждане на знанията и уменията на професионалистите по здравни грижи за по-качествена работа в условията на дефицит на медицински кадри, за придобиване на  все повече знания в различни тематични области и  предлагане на качествени здравни грижи.

Над 73% от лечебните заведения у нас страдат от остър кадрови дефицит, изтъкна проф. Драганова. Тя посочи някои от причините медицинските специалисти да напускат работа – неатрактивни условия в държавните болнични заведения, лош мениджмънт, липса на автономност, ниско заплащане, извънреден труд, прегряване на персонала от прекалената натовареност, усещане за липса на значимост, възможности за кариера в чужбина и др.

На обучението, посветено на 20-годишния юбилей на БАПЗГ, се разискваха взаимоотношенията на професионалистите по здравни грижи в ежедневната им работа. Беше обсъден и проблемът с недостатъчния брой медицински специалисти в България, причините за напускането им от работа и стратегиите за задържане на персонала.

Участниците в курса ще получат кредитни точки и удостоверения съгласно Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение.

 

 

Сн. 1

Проф.  Макрета Драганова, д.м., е заместник-декан по научна дейност, качество и акредитация на Катедра „Медицинска етика, управление на здравните грижи и информационни технологии“ към Медицински университет – Плевен е преподавател в бакалавърски и магистърски програми по специалност „Управление на здравните грижи“ по дисциплините „Управление на времето“, „Управление на здравните грижи“, „Здравни проекти“, „Методика на обучението по практика“, „История на здравеопазването и здравните грижи“. Проф. Драганова преподава и по дисциплината „Долекарска помощ“ за специалностите „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ и „Опазване и контрол на общественото здраве“.

Професор Драганова има над 40 научни публикации.