400 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ СОФИЯ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ДИАБЕТЪТ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ“

На 24 октомври 2023 г. в зала „Европа“ на столичния парк-хотел „Москва“ се проведе проведе поредното обучение за надграждане на знанията на специалисти по здравни грижи, организирано от Регионална колегия на БАПЗГ – София. Обучението на тема „Диабетът в детска възраст“ е част от програмата на колегията, посветена на 20-годишния юбилей на БАПЗГ. В него участие взеха 400 медицински специалисти от детското и училищното здравеопазване, и лечебни структури.

Лектор на курса беше д-р Наташа Янева от Отделението по диабет към Клиниката по ендокринология и болести на обмяната в СБАЛ по детски болести „Проф. д-р Иван Митев“, хоноруван преподавател в Медицински университет – София.

В презентацията си д-р Янева изтъкна важността от поставянето на своевременна и точна диагноза, което подобрява прогнозата. Днешните възможности за медицината позволяват това да се случи за секунди. Специалистката представи откривателите на технологията за получаване на инсулин, носители на Нобелова награда – канадският физиолог Фредерик Бантинг, неговият асистент Чарлз Бест, канадският професор по физиология и биохимия Джон Маклауд и биохимикът Джеймс Колип от групата на Торонто.

Лекторката посочи клинични случаи с деца  и тяхното състояние преди поставянето на инсулин и два месеца след редовното му прилагане. Целите на лечението с инсулин и контрола на диабета са да се осигури нормален растеж, развитие и адекватна социална адаптация на подрастващите с диабет тип 1, както и те да бъдат предпазени от остри усложнения – хипогликемия и  диабетна кетоацидоза. Въпреки усилията за добър контрол на диабета обаче 50% от децата с диабет в някакъв момент получават диабетна кетоацидоза поради това, че не е подадена навреме нужната доза инсулин. Затова е много важно да се познават клиничните симптоми на това усложнение: често уриниране, жажда, чувство за умора и апатичност,  замъглено виждане, болки в корема, гадене, дълбоки вдишвания, ацетонов дъх, загуба на съзнание. Лекторът посочи и специфичните биохимични показатели при наличие на диабетна кетоацидоза. Според отчетените стойности на РН на кръвта кетоацидозата се определя като лека, умерена и тежка. Според тежестта на кетоацидозата се предприемат и конкретни действия от страна на близките и медицинските лица.

Д-р Янева изтъкна, че за да се поддържа добър гликемичен контрол 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата е нужно да се поддържа добър баланс между хранене, физическа активност и инсулиновата доза. Основно правило е, че инсулинът и физическата активност водят до намаляване на кръвната глюкоза в организма, а храната и стресът (остро заболяване, травма) водят до увеличаване на кръвната глюкоза. Изключително важно е родителите да водят дневник за самоконтрол, който ще бъде от полза и за медицинските специалисти при евентуално обостряне на състоянието.

Лекторката подчерта, че по-малки деца или все още не добре обучени се нуждаят от помощ в ежедневието си. По-големите ученици успяват да се справят самостоятелно – изследват кръвната глюкоза със своя глюкомер, дозират и инжектират инсулин с писалки/помпи, поддържат баланс между храна и физическа активност.

Специалистката се спря на причините и признаците на хипергликемията и хипогликемията, за необходимостта от бързи и адекватни действия в тези случаи. Тя представи спецификата на хранене при деца с диабет и примерни менюта.

Д-р Янева обясни изискванията и начините за поставяне на бърз и базален инсулин. Тя представи приложението на нови технологии при контрола на диабета – жична и безжична инсулинови помпи. Учените все още търсят възможности да създадат изкуствен панкреас, при който да стана непрекъсната обмяна на информацията между специален скенер и инсулиновата помпа.

Лекторката изтъкна, че се увеличават децата с диабет тип 2, който се получава вследствие на обездвижване, нездравословно хранене и затлъстяване. За да се избегне този риск е нужно децата да се хранят здравословно и да упражняват двигателна активност минимум 60 минути дневно.

Участниците в обучението ще поучат кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение.

 

Текст към снимка 1

 


Д-р Наташа Янева е специалист по педиатрия и детска  ендокринология. Работи в Отделението по диабет към Клиниката по ендокринология и болести на обмяната в СБАЛ по детски болести „Проф. д-р Иван Митев“ (от 2019 г. до момента). Хоноруван преподавател в Медицински университет – София.  
Завършила е специалност „Медицина“ в Тракийския университет -Стара Загора през 2004 г. След дипломирането си д-р Янева започва работа в Отделението по педиатрия на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” Габрово (2004 – 2011 г.). През 2012 г. придобива специалност „Педиатрия“. През 2016 г. защитава дисертация на тема „Диабетна кетоацидоза и кома в детската възраст“.