300 ДУШИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В XIII НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, КОЙТО СЕ ПРОВЕДЕ В ШУМЕН

260 професионалисти по здравни грижи и 42-ма студенти по здравни грижи от цялата страна пристигнаха в Шумен, за да вземат участие в XIII Национален форум на специалистите по здравни грижи, в който за първи път участваха и медицински специалисти  от чужбина. Двудневният форум се проведe на 10 и 11 ноември 2017 г.  и мина под патронажа на ректора на Медицински университет – Варна проф. д-р Красимир Иванов, дм. Председател на Организационния комитет на форума бе Милка Василева, председател на УС на БАПЗГ, зам.-председател – Веска Райчева,  председател на РК Шумен на БАПЗГ. Председател на Научния комитет бе проф. Соня Тончева, дм, директор на Филиал Шумен на МУ-Варна и национален консултант по здравни грижи. Зам.-председател на Научния комитет бе проф. д.р Явор Корновски, дмн, ръководител Катедра “Здравни грижи” към Филиал Шумен на МУ-Варна и началник на Гинекологичното отделение на МБАЛ “Св. Анна – Варна”.
За първи път в историята на форума участваха специалисти от чужбина, които дойдоха по покана на проф. Соня Тончева. Проф. д-р Домника Райчановска от Македония изнесе пленарен доклад за прилагането на задължителните имунизации в западната ни съседка. Д-р Гордана Ристевска от Македония говори за страха на пациенти, лекувани от рак, болестта да не се появи отново.
В края на първия ден участниците в XIII Национален форум на специалистите по здравни грижи имаха възможност да видят 15 постера по различни теми на свои колеги. За първи път в историята на форума участие взеха и студенти по здравни грижи от Шумен,  Плевен, Стара Загора, Русе и Варна, които представиха  27 постера. През втория ден бяха представени 48 презентации. Всички участници във форума получиха по 11 кредитни точки по единната кредитна система на БАПЗГ, а докладчиците получиха допълнително по 10 точки (общо 21 точки).