30 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ УЧАСТВАХА В ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ПРАВА НА ПАЦИЕНТА. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЗДРАВНИ ГРИЖИ“

На 2 юни 2023 г. в конферентната зала на МБАЛ ” Д-р Бр. Шукеров “в Смолян се проведе обучение на тема “Права на пациента. Законодателство и здравни грижи“, посветено на 20-годишния юбилей на БАПЗГ. Лектор беше проф. Иванка Стамболова от Катедрата по здравни грижи към ФОЗ на Медицински университет – София. В обучението участваха 30 професионалисти по здравни грижи от градовете Смолян, Мадан и Рудозем. Това съобщи за сайта на БАПЗГ Силвия Кирова Хаджиева, председател на Регионална колегия на БАПЗГ – Смолян.

Всички присъстващи бяха запознати с кратката история за възникването на движението за защита на правата на пациентите и документите, които регламентират техните права като Европейската Харта, Конституцията на Република България, Закона за здравето,

Закона за здравното осигуряване, Закона за закрила на пациента, Правилника за дейността на лечебните заведения.

Разгледани бяха правата на пациентите и основни аспекти при предоставяне на информация във връзка със здравословното състояние на пациента, при вземане на съгласие, относно прилагане на изследвания, медицински процедури, манипулациии  и грижи. Разгледани бяха и някои членове от Закона за здравето, касаещи информираното съгласие на пациента (чл. 87, 88, 89 и 90).

Обсъдени бяха и грешките, допускани при вземане на информирано съгласие. Бяха уточнени правомощията на лекуващия лекар и медицинската сестра.

Проф. Стамболова отговори изчерпателно на всички възникнали въпроси .Обучението завърши с тест и обсъждане на резултатите. Всички професионалисти по здравни грижи , присъствали на обучението изказаха благодарност на проф. Стамболова за интересната, изчерпателна  и полезна информация.

dav

sdr

sdr