274 МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И СТУДЕНТИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В XVII НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ, КОЙТО ПО ТРАДИЦИЯ СЕ ПРОВЕДЕ В ШУМЕН

На 20 и 21 октомври 2023 г. в Гранд хотел „Шумен“ в град Шумен се проведе XVII Национален форум на специалистите по здравни грижи под надслов “Пациентът – в центъра на качествени здравни грижи”, посветен на 20-годишнината от създаването на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Във форума участие взеха 274 професионалисти по здравни грижи, ръководители и преподаватели по здравни грижи, и студенти от направление „Здравни грижи“ от София, Варна, Шумен, Велико Търново, Плевен, Русе, Добрич, Враца и други градове.

Председател на Организационния комитет на конференцията беше Милка Василева – председател на УС на БАПЗГ, а председател на Научния комитет беше проф. д-р Соня Тончева, д.оз.н., зам.-директор на Филиал Шумен на Медицински университет – Варна и главен координатор на ЕС по “Здравни грижи” към Министерството на здравеопазването.

Форумът беше открит с народни танци, изпълнени от танцов състав „Млади задявки“. Прозвучаха Химнът на град Шумен и Химнът на медицинските сестри у нас. Поздравителни думи към участниците отправи Веска Райчева – председател на Регионална колегия на БАПЗГ – Шумен и зам.-председател на Организационния комитет на XVII Национален форум на специалистите по здравни грижи.

Председателят на Националния съвет по качество на БАПЗГ Петя Недкова поднесе поздравителен адрес от името на името на председателя на УС на БАПЗГ Милка Василева. В поздравлението се казваше: „За мен е чест и удоволствие да Ви поздравя от името на Управителния съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и от мое име за организирането и провеждането на XVII Национален форум на специалистите по здравни грижи, който е посветен на 20-годишния юбилей на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и ще премине под патронажа на почетния председател на БАПЗГ проф. Станка Маркова… Тазгодишното издание на националната среща е под  надслов “Пациентът – в центъра на качествени здравни грижи”. Тя ще даде възможност на колеги от цялата страна да се запознаят с новите тенденции в здравните грижи, проблемите и добрите практики в сферата на общите и специализираните здравни грижи, детското и училищното здравеопазване. Постерната сесия за студенти и медицински специалисти също е възможност за концентрирано поднасяне на интересна и полезна информация, както и за осъществяване на контакти между опитните специалисти и техните бъдещи колеги.“  В поздравлението се казваше още: „Уважаеми колеги, БАПЗГ, в колаборация с университетски и лечебни структури, винаги е осигурявала разнообразни възможности за продължаващо обучение. Настоящият форум е една от тях. Целта ни е непрекъснато да обогатявате своите знания и умения, и да осъществявате качествени здравни грижи с любов, търпение и милосърдие. Тази година университетите и техните структури приеха повече първокурсници в различните специалности, което ни дава надежда, че идват по-добри времена за съсловието. Това разбира се ще бъде възможно, ако успеем да извоюваме приемането и спазването на изготвения проект за Стандарт по здравни грижи, достойно заплащане на нашия труд, повече възможности за надграждащо обучение с подкрепата на държавата и работодателите, и не на последно място – условия за кариерно развитие и заслужено обществено признание.“

Поздравителни адреси към организаторите и участниците в XVII Национален форум на специалистите по здравни грижи бяха получени от: член-кор. проф. д-р Христина Групчева, д.м.н. – зам.-ректор “Научна дейност” на Медицински университет – Варна; д-р Мартин Стойнев – изпълнителен директор на СБАЛК Мадара – гр. Шумен; проф. Антония Димова, д.м. – декан на Факултета по обществено здравеопазване в МУ-Варна; д-р Димитър Костов – изпълнителен директор на “МБАЛ – Шумен” АД; Любомир Костов – кмет на Община Шумен, д-р Гергана Велинова – председател на Регионалната колегия на Българския зъболекарски съюз в Шумен и маг.-фармацевт Евгени Панайотов – председател на Регионалната колегия на Българския фармацевтичен съюз в Шумен.

Пленарният доклад “Общуване с пациент – от науката към практиката” беше изнесен от доц. Станислава Павлова, д.м., ръководител на Катедра „Логопедия и медицинска педагогика“ към Факултета по здравни грижи на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

По време на форума бяха представени общо 27 доклада.

Първата секция „Общи и специални сестрински грижи“ с председател доц. Тамара Цветкова, д. оз., се проведе в зала „Тича“. По време на събранието бяха представени 15 доклада. Проф. Иванка Стамболова, д.м., преподавател в Катедра „Здравни грижи“ на ФОЗ на Медицински университет – София, представи доклад на тема „Психичното здраве във фокуса на сестринските профилактични и промотивни грижи в извън болничната помощ“. Презентацията на проф. Силвия Борисова, д. оз.н., – ръководител на Катедра „Здравни грижи“ при ФОЗ на Медицински университет – Варна беше посветена на безопасността на пациентите при предоставянето на здравни грижи. Останалите теми бяха: „Влияние на съвременните проблеми в организацията на сестринските дейности върху качеството на здравните грижи“, „Суицидно поведение при хора със шизофрения“, „Специфични здравни грижи при възрастни с аутизъм“, „Хибридните операции в съдова хирургия и участието на медицинската сестра в тях“, „Съвременни средства за местно лечение на изгаряния“, „Очното здраве – индивидуално и обществено благо“, „Профилактичните здравни грижи за деца в ранна детска възраст в България“, „Здравните специалисти – практически умения и поведение за осъществяване на качествени здравни грижи“, „Мотивация и адаптация за работа в инвазивна кардиология“, „Възможностите за привличане и задържане на кръводарители в районен център по трансфузионна хематология – Варна“, „Дългосрочните сестрински грижи в дома – важен фактор за задоволяване на здравните потребности на пациентите“, „Мажоретният спорт и неговото влияние върху здравословния начин на живот при възрастните хора“ и „Мотивацията на труд при специалистите по здравни грижи – практики и перспективи.

Секция „Общи и специални акушерски грижи“ с председател доц. Теодора Евтимова, д. оз., се проведе в зала „Дискрет“. Специалисти представиха 6 доклада по следните теми: „Превенция от перинеална травма чрез антенатална подготовка на тазовото дъно“, „Изключителното кърмене като биологична норма за хранене на кърмачето“, „Роля на акушерката по отношение профилактика на хипертензивни състояния по време на бременност“, „Доверието към акушерката – основен елемент в профилактиката на рак на маточната шийка“, „Компетентности на акушерката за преодоляване на причините за отлагане на родителство“ и „Проучване нагласата на студентите относно ваксинацията против рак на маточната шийка“.

Втората секция „Общи и специални сестрински грижи“ с председател проф. Силвия, д. оз. н., Борисова, се проведе в зала „Дискрет“. Бяха представени 6 доклада по следните теми: „Трудности пред младите професионалисти по здравни грижи за предоставяне на качествени здравни грижи в условия на кадрова криза“, „Процесът на управление на случаи (case management) – основна част от сестринските грижи“, „Колаборацията кардиология – кардиохирургия в помощ на пациента“, „Влияние на семейната среда и семейството при деца с психични отклонения“, „Адаптация и интеграция на деца, претърпели термична травма към детските заведения (детски ясли и градини)“ и „Подходи за проследяване на пациенти със сърдечна недостатъчност“.

В постерната секция с председатели проф. Иванка Стамболова и доц. Теодора Евтимова участниците успяха да видят 23 постера, които бяха посветени на следните теми: „Психосоциалната рехабилитация – ключ към психичното здраве и преодоляване на стигмата“, „Модел за предоставяне на здравни грижи при деца със захарен диабет“, „Качество на здравни грижи при пациенти със захарен диабет“, „Техники за преодоляване на болка и стрес от медицински манипулации“, „Инфаркт – рискови фактори и съвременни методи на лечение“, „Неалкохолната стеатозна болест – болест на съвременното общество“; „Приложение и терапевтичен потенциал на пчелния мед при лечение на рани“, „Метаболитен синдром и роля на медицинските специалисти в профилактиката и обучението на пациентите“,.„Болест на Алцхаймер – поведение и здравни грижи”, „Отговорност на родителите за формиране на здравословни навици при деца до 3 годишна възраст“, „Влияние на страха от предаване на онкологично заболяване на близките върху качеството на живот при пациенти с карцином на млечната жлеза“, „Етични проблеми при инвалидизация на деца до 16-годишна възраст – нов прочит“, „Медицинската сестра – основна част от екипа при обслужването на пациента за качествени здравни грижи.“, „Обучение на професионалистите по здравни грижи на добри практики и техники при инхалационна терапия“, „Информираност и ниво на подготовка на медицинските сестри в МБАЛ –Варна към ВМА относно процеса на осигуряване на безопасна болнична среда“, „Доверието и споделянето – фактори за по добра грижа в сомнологичната сестринска практика, „Дентални грижи – историческо развитие и роля на сестрата“, „Влияние на страха от предаване на онкологичното заболяване на близките върху качеството на живот при пациенти с карцином на млечната жлеза“, „История на акушерския форцепс и съвременно приложение“, „Ендопротезиране – решение за качествен живот. Сестрински грижи след интервенцията“, „Профилактичните здравни грижи за деца в ранна детска възраст в България“, „Здравните грижи във фокуса на ранното детско развитие“, „Болест на Алцхаймер – поведение и здравни грижи“ и „Лечение на Dysmenorrhea с акупунктура“.

Представените доклади и постери ще бъдат публикувани в електронен сборник на издателството на Медицински университет – Варна.

Участниците във форума ще получат кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение.

 

Поздравителния адрес от БАПЗГ можете да видите ТУК

 

Повече подробности можете да видите в раздел „20 години БАПЗГ“