188 ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ СОФИЯ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ”

188 професионалисти по здравни грижи, работещи в лечебни и здравни заведения в София, взеха участие в обучение на тема „Спешни състояния в детската възраст. Курсът за продължаващо обучение е част от План-програмата за обучение и професионално развитие на Регионална колегия на БАПЗГ – София за 2023 г., когато отбелязваме 20-годишния юбилей на БАПЗГ. За това информира Марияна Шиякова, председател на РК на БАПЗГ – София.

Обучението се проведе на 30 юни 2023 г. в зала „Европа“ на Парк Хотел Москва. Лектор беше доц. д-р Ирен Цочева, дм, началник на Отделение по педиатрия в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД.

Доц. Ирен Цочева се спря подробно на следните теми:

  • „Остра дихателна недостатъчност. Причини: бронхиолит, пневмония, астматичен пристъп, гръдна болка. Роля на медицинската сестра при кислородолечение и инхалаторна терапия“;
  • „Чуждо тяло в дихателните пътища – клиника, протичане. Роля на медицинската сестра в условия на остра аспирация на чуждо тяло“;
  • „Хипертермия в детската възраст – причини, протичане. Фебрилен гърч – протичане и усложнения. Роля на медицинската сестра при дете с претопляне и фебрилен гърч“;
  • „Дехидратация в кърмаческа възраст – видове, оценка на тежестта. Роля на медицинската сестра при провеждане на перорална рехидратация“;
  • „Диабетна кетоацидоза – протичане. Наблюдение от медицинската сестра на деца с диабет“.

Доц. Цочева се спря на необходимостта от триаж в Спешното отделение. Тя обясни, че най-често срещаните причини за спешност са респираторен стрес и хипоксемия, тежко нарушена циркулация или шок, гърчове с нарушено съзнание. Стана ясно, че е важно да се вземе предвид знака „притеснен родител“, тъй като майката познава най-добре детето си и ако съобщи, че то „не е както обикновено“ или е „по-сънливо“ е необходимо да се извърши подробна кардиопулмонална и церебрална оценка дори ако детето изглежда „нормално“.

Лекторът представи триъгълник за педиатрична оценка с помощта на който бързо може да се реши дали детето е болно. Целта е бързо да бъдат идентифицирани застрашаващи проблеми и да се осигури най-ефективното лечение за нормализиране на жизнените функции. За целта се правят физически преглед, обективни измервания и животоспасяващи интервенции.

Доц. Цочева се спря на различните признаци за дихателна недостатъчност, на някои причини (астма, бронхиолит, пневмония, круп, коклюш, аспирация и др.) и необходимите действия от страна на медицинските специалисти  (подаване на кислород, инхалаторни медикаменти). Доц. Цочева посочи ролята на медицинската сестра при осъществяването на кислородотерапия и инхалаторна терапия като разгледа най-важните специфики.

Лекторът се спря на причините за хипертермия при малките деца и възможностите за превенция. Тя припомни симптомите при топлинен и слънчев удар, при фебрилен гърч, при дехидратация, както и отделните стъпки при оказване на първа помощ.

Доц. Цочева представи клиничните симптоми при новооткрит захарен диабет и кетоацидоза по реда на тяхната изява. Беше изтъкната важната роля на медицинската сестра за по-ранното диагностициране на диабета, поддържането на правилно хранене, осъществяването на правилна инжекционна техника, обучението на пациентите да контролират инсулиновата доза, оказването на психологическа подкрепа с цел превенция на усложненията, съдействие за намаляване на рисковите фактори за появата да диабет тип 2 и др.

В края на обучението се проведе тест за проверка на новите знания.

Участниците в курса ще получат по 13 кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение.