181 МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И 153 ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ ПРЕМИНАХА НАДГРАЖДАЩИ ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТА „ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – БУРГАС

181 медицински специалисти и 153-ма други специалисти са преминали надграждащи обучения към Факултета по обществено здраве и здравни грижи (ФОЗЗГ) на Университета „Проф. Асен Златаров“ в Бургас през учебната година 2022-2023. Това съобщи за сайта на БАПЗГ Петя Стефанова – старши  преподавател към Катедра „Здравни грижи“ в учебната структура и председател на Регионална колегия на БАПЗГ – Бургас.

По програма на Министерството на здравеопазването обучения за надграждане на знанията и уменията са преминали 131 медицински специалисти, 17 педагози и 115 детегледачки, които работят в детски ясли в Бургас, Силистра, Ботевград, Русе, Тетевен, Троян, Етрополе и Ямбол. Обученията са проведени във връзка със заповед РД 01-518/19.10.2022 г. на МЗ относно продължаващо обучение на служители на детски ясли.

46 специалисти по здравни грижи от Детско и училищно здравеопазване към Община Бургас преминаха обучения за спешни състояния при деца и възрастни и първа долекарска помощ с участието на проф. д-р Христо Бозов, специалист по анестезиология и реанимация, ректор на Университета „Проф. Асен Златаров“. Обученията бяха организирани от РК на БАПЗГ – Бургас.

Четирима специалисти по здравни грижи, двама психолози и 19 домашни санитари от Община Карнобат преминаха обучения за предоставяне на патронажна грижа по Европейска програма.

„Преподавателите от Катедра “Здравни грижи” под ръководството на доц. Галина Терзиева доказаха, че са отговорни не само за обучението на бъдещите медицински кадри от направление “Здравни грижи”, но и за повишаване на квалификацията на настоящи колеги и други специалисти, свързани с опазването на детското здраве и осигуряване качеството на живот на възрастни с функционални и здравословни проблеми“, изтъкна Петя Стефанова.

Моменти от обученията на специалисти по здравни грижи от Детско и училищно здравеопазване към Община Бургас, организирани от РК на БАПЗГ – Бургас