160 СПЕЦИАЛИСТИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР НА ТЕМА “ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА НА “СУХО КЪПАНЕ” ПРИ ПАЦИЕНТИ, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ КОМПЕНСИРАЩИ ГРИЖИ”, КОЙТО СЕ ПРОВЕДЕ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

На 5 юни 2019 г. в Русенския университет „Ангел Кънчев“ – ФОЗЗГ, Катедра “Здравни грижи” – се проведе Практически семинар на тема: Прилагане метода на „сухо къпане“ при пациенти, нуждаещи се от компенсиращи грижи. Форумът е част от дейностите по проект „Разработване и изследване на цялостна концепция за промяна на традиционните с алтернативни методи и средства за хигиена на пациенти, които не са в състояние да се обслужват сами“. Проектът се реализира чрез Фонд “Научни изследвания” към университета и се ръководи от доц. Деспина Георгиева, съобщи самата тя за сайта на БАПЗГ.

В екипа на проекта са включени 10 преподаватели и 11 студенти от специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“. Партньори по проекта са УМБАЛ “Канев“ АД с представител главна медицинска сестра Цветелина Станчева и консултанти: проф. С. Тончева – национален консултант по здравни грижи, доц. д-р Росица Вачева – председател на Българската асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции и Татяна Малакова – микробиолог в УМБАЛ “Канев“ АД.

Методът на „сухо къпане“ или „къпане без вода“ е утвърден и се прилага в европейските болници и домовете за стари хора от 1990 г. На семинара доц. Георгиева представи значението на хигиенните грижи за пациентите, предимства на метода пред традиционното къпане с вода и сапун в болнична обстановка. Във връзка с проекта е изследвано актуалното състояние на хигиенните грижи  и мотивацията за промяна на медицинските сестри от три лечебни заведения: УМБАЛ „Канев“ Русе, МБАЛ-Шумен и МБАЛ-Благоевград. Предложени бяха и обобщени данни от редица изследвания, доказващи следното:

  • значително намаляване на времето за хигиенни грижи,
  • подобрена хигиена и състояние на кожата,
  • намаляване на ИСМО,
  • намаляване на микробното число на микроорганизми върху кожата,
  • финансова ефективност,
  • повишен комфорт и удовлетвореност на пациентите.

Направено беше обобщението, че иновативният метод на „сухо къпане“ се предпочита както от медицинските сестри, така и от пациентите.

Семинарът се проведе със сътрудничеството на Левзар Юсиен – търговски директор на Натурум ЕООД и Анелия Тицова – регионален мениджър за Североизточна България. Продуктите както и демонстрацията за използването им бяха представени от Tunde Bagi и Реter Tuider– колеги от Унгария. Този тип грижа е утвърден в Унгария и в екипа на Tunde Bagi има 1800 практикуващи медицински сестри.

Предвидената експериментална дейност по проекта, включваща прилагане на метода върху 120 зависещи от хигиенни грижи пациенти, ще се осъществи с продуктите на ТENA от серията „сухо къпане“. TENA е марка на Essity, водеща световна компания за хигиена и здраве, която предлага продукти за лична хигиена и за еднократна употреба в около 100 страни.

На семинара присъстваха 160 участници: преподаватели, практикуващи медицински сестри и акушерки от УМБАЛ „Канев“ АД, УМБАЛ “МЕДИКА“, СБАЛПВЗ “Д-р Димитър Граматиков“, студенти от специалностите „Медицинска сестра“ и “Акушерка“.