200 ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ СТОЛИЦАТА ПРЕМИНАХА ОБУЧЕНИЕ ЗА ИЗГАРЯНИЯТА

На 26 септември 2023 г. в зала „Европа“ на столичния парк-хотел „Москва“ се проведе обучение, организирано от Регионална колегия на БАПЗГ – София на тема „Изгаряния – видове, диагностика и лечения”. Лектор на курса  беше проф. д-р Мая Аргирова – началник на Клиниката по изгаряния и пластична хирургия в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. В обучението участие взеха 200 професионалисти по здравни грижи от столицата.

Проф. Аргирова се позова на данни на Световната здравна организация, според които около 11 милиона души годишно получават изгаряния, от тях около 180 000 души умират. Повече инциденти се случват в страни с ниски и средни доходи на населението, сочи статистиката. Около 2/3 от пострадалите живеят в Азия и Югоизточна Африка, където преобладават хората с ниски доходи. Най-често засегнатата възрастова група е между 10 и 19 години.

Проф. Аргирова се спря на епидемиологичната характеристика у нас. Около 28 000 на година получават някакво изгаряне. Около 1 400 деца с изгаряния се хоспитализират, като 18% от тях получават дълбоки изгаряния. Най-много са случаите на изгаряния при деца до 6-годишна възраст.

Лекторката представи с примери от практиката различните видове изгаряния, които се определят според  механизмите, по които се случва инцидента – електрически (контактни и безконтактни), термични, контактни, химически (най-често от киселини, но и от други химически субстанции), лъчеви (слънчеви изгаряния, при лъчева терапия), пламъково изгаряне, изгаряне вследствие на триене (при картинг,  падане от мотоциклет, при пътно-транспортни инциденти и др.) и т. н.

50% от инцидентите стават при разливане на горещи течности. Честа причина за изгаряния при възрастните е подпалване, при използване на газ за горене и подпалване на стърнища. Много възрастни хора и трудноподвижни лица получават термични пламъкови изгаряния при инциденти, причинени от незагасени цигари и запалени свещници. При получаване на дълбоки изгаряния се извършват сложни оперативни интервенции и лечението е продължително. При високоволтови изгаряния могат да пострадат големи площи от кожа, кости, сухожилия, крайници.

Контактните изгаряния се получават при допир с нагорещени предмети, те са ограничени по площ, но често причиняват дълбоки поражения на кожата и дори след успешното лечение остават белези за цял живот.

Специалистката изтъкна, че е важно още в Спешното звено да се отличат умишлените от неумишлените изгаряния. Деца и жени получават изгаряния при домашно насилие. В такива случаи е необходимо да се сигнализират социалните служби.

Проф. Мая Аргирова представи много клинични случаи от практиката на Клиниката по изгаряния и пластична хирургия в Университетска болница „Н. И. Пирогов“- дете, пострадало при допир с горещ радиатор; момче, получило изгаряния от мълния, докато е било на плажа; жена, пострадала при използване на препарат за почистване на дома (клиничната проява при такива случаи настъпва по-бавно – на 12-тия час, 18-тия час и т. н.); младо момиче, пострадало при употреба на райски газ (през 2023 г. се отбелязва двойно нарастване на тези случаи в сравнение с миналата година); младежи с изгаряния от слънцето; пострадал при лъчева терапия (рани при тези случаи могат да се получат до 20-30 дни след облъчването – хванати рано, те се лекуват успешно. При по-дълбоки рани се изисква оперативно лечение), съвсем малко дете пострадало при допир с бягаща пътека (тези случаи са зачестили по време на COVID пандемията, когато много родители са работели и спортували вкъщи). Лекторката представи случай с малко дете, получило пламъково изгаряне при умишлено горене от по-голямото си братче (нерядко такива случаи се наблюдават при деца с увреждания – детска церебрална парализа и др.).

Проф. Аргирова се спря на факторите, които определят степента на изгарянето и необходимостта от специфично лечение. Тя се спря подробно на различните критерии за определяне вида на изгарянето и оттам на необходимото специфично лечение:

  • площ на поразените тъкани (за оценката се използват специфични формули, готови схеми, апарати);
  • дълбочина на изгарянето (използват се различни класификации; у нас се използва тристепенната класификация, утвърдена от Световната организация по изгаряния и по пластична хирургия. Първа степен на изгаряне (зачервяване, нараняване на епидермиса); втора степенна изгаряне (тип А и тип В – по-дълбоки дермални изгаряния); трета степен (субдермални изгаряния, при които оперативното лечение е задължително).

В „Пирогов“ при определянето на дълбочината на изгарянето участват двама хирурзи и една медицинска сестра, използва се и специален апарат);

  • локализация на изгарянето (глава, ръце, ходила, шия, гениталии);
  • възраст на пострадалия (рискови групи – възрастни над 70-годишна възраст и деца под 3-годишна възраст, необходимо е специално внимание и задължително насочване към Спешен център и Специализирана структура по изгаряния);
  • времето, изминало от началото на изгарянето до получаването на медицинска помощ
  • и др.

Първоначалната оценка на състоянието на пострадалия включва състоянието на дихателните пътища – проходимост и функция; сърдечен статус и циркулация; подвижност. Необходимо е да се свалят дрехите, за да се направи оценка на изгарянето. Това трябва да се случва в затоплено помещение.

Проф. Аргирова описа стъпките за оказване на първа помощ при изгаряне в домашни условия – покриване на раната с подходящ препарат; намаляване на болката; премахване на бижута и часовници, които биха попречили при евентуален оток. Тя се спря на модели за оказване на първа помощ при пламъкови изгаряния и изгаряния вследствие на горещи течности. В тези случаи изключително важно е охлаждането, което се извършва със студена течаща вода (температурата на водата трябва да е около 15 градуса, а нейното действие – средно 10-20 минути до 1 час. При охлаждане от 10 минути може да се направи почивка и после процедурата да се повтори). В никакъв случай не трябва да се използва лед за охлаждане, който може да предизвика вторично изгаряне.

„Ефектът от охлаждането със студена вода на поразената повърхност е много голям, особено при попарване с топла вода. То ограничава пораженията и дава по-добри прогнози за лечение“, обясни проф. Аргирова. Тя допълни, че има специални охлаждащи превръзки, които се поставят на мястото. Тялото на пострадалия обаче трябва да се запази топло. При поставянето на превръзка в домашни условия изключително важно е тя да стерилна, за да не се получи замърсяване на раната.

Лекторката се спря на стъпките при оказване на спешна медицинска помощ. Вече и у нас се прилагат модерни препарати за лечение на обгорелите повърхности, които освен облекчаващ и лечебен ефект, охлаждат раненото място и успокояват. Транспортирането на пострадалия до лечебно заведение също е много важно. В линейките има термо одеяла, които трябва да се използват при хора с изгаряния. Вторичният преглед в Спешния център е изключително важен, определя се степента на изгаряне. При възрастни хора критична опасност има при над 20% изгаряния, а при децата – при над 15% изгаряния.

Всички участници в курса ще получат кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение.

 

 
Проф. д-р Мая Аргирова, д.м., е началник на Клиниката по изгаряния и пластична хирургия в УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов”. Има придобити специалности по Пластично-възстановителна и естетична хирургия, и Обща хирургия.

Автор е на много научни публикации в областта на изгарянията, травмите и пластично- естетичната хирургия. Проф. Аргирова е член на редица световни, европейски и български асоциации.

Защитила е дисертация: „Съвременни тенденции в комплексното хирургично лечение на изгарянията в детската възраст”. От края на месец януари 2020 г. е професор. През 2021 г. е избрана за председател на Централна комисия по професионална етика на Българския лекарски съюз.

Проф. д-р Мая Аргирова е главен координатор на Експертния съвет по медицинска специалност „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ към министъра на здравеопазването.