ВМА ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ В НАПРАВЛЕНИЯТА „ВОЕНЕН ЛЕКАР“ И „ВОЕННА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“

Близо 600 ученици от XI и XII клас на 15 държавни и частни училища от София и региона се включиха в Дните на отворени врати за кариерно развитие, организирани от Военномедицинска академия (ВМА) и проведени на 20, 21 и 22 февруари 2023 г.

Целта на инициативата беше да се представят възможностите за обучение и реализация в направленията „Военен лекар“ и „Военна медицинска сестра“.

„Това са професии, които обединяват минало, настояще и бъдеще. Да си медик под пагон е мисия, посветена на здравето на нацията и на дълга към Родината. Ние търсим усърдни и последователни млади хора, които имат широк поглед, иновативни са и самодисциплинирани. Ние търсим най-добрите сред най-добрите. България има нужда от вас!“, изтъкна началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS, който се срещна и разговаря с всяка група ученици. Той припомни, че приемът в направление „Военен лекар” е стартирал през 2017 г., а в края на настоящата предстои да се дипломира Първия випуск след 6-годишен обучителен курс. Първият Випуск от 9 младши сержанти в направление „Военна медицинска сестра“ се дипломираха през 2021 г. след 4-годишен обучителен курс. През тази година ще бъдат приети 9 първокурсници за тази специалност.

Зрелостниците се запознаха със структурата на ВМА, която е съставена от 7 болници, разположени стратегически в различни части на България, така че да се осигурява качествено лечение на всеки български военнослужещ, независимо къде се намира. В същото време в тези структури с модерно медицинско оборудване и отлично подготвени медицински специалисти се лекуват и цивилни пациенти.

В рамките на инициативата учениците бяха запознати с възможностите за обучение, посетиха различни клиники, видяха операционни зали, наблюдаваха демонстрации на военните парамедици и медици, които спасяваха пострадали в реална бойна обстановка във Военномедицинския симулационен тренировъчен център.

Срокът за подаване на документи за предварителния изпит по биология за направление „Военна медицинска сестра“ (ОКС „Бакалавър“)  в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна е от 27.03. до 05.04.2023 г. Самият изпит ще се проведе на 22.04.2023 г.

Редовният изпит по биология ще се проведе на 14.07.2023 г. Документите за кандидатстване трябва да се подадат в периодите 14.06-26.06. 2023 г. и  05.07-11.07.2023 г. В оценката за прием влиза и изпит за физическа годност, медицинско освидетелстване на годността, психологична пригодност.

Обучението на военните медицински сестри се провежда в редовна форма в три учебни бази – Медицински университет-Варна, Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ и Военномедицинска академия-София. След завършване на пълния курс на обучение, който е 4 години, студентите ще получат образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“ по специалност „Медицинска сестра“ от МУ-Варна и четвърта степен на професионална квалификация по военна специалност „Медицинско осигуряване на въоръжените сили“ от Професионалния старшински колеж на ВВМУ.

Някои от предимствата на обучението са освобождаването от такса за обучение; осигуряване на пансион, хранене и униформено облекло; модерни бази за обучение; отлична спортна подготовка; гарантирана професионална реализация с договор за работа 10 години; получаване на диплома, призната във всички европейски държави и др.

 


„Ние търсим най-добрите сред най-добрите. България има нужда от вас!“, каза на учениците началникът на Военномедицинска академия генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS

 


Главната медицинска сестра на ВМА Валентина Цекова показва една от лечебните бази на ВМА на ученици от Националния учебен комплекс по култура, известен като Италианския лицей

 


Старша медицинска сестра Мария Борисова запозна учениците с основните дейности при авиомедицинска евакуация

 В Учебна зала №4 учениците бяха запознати как да прави животоспасяващ сърдечен масаж, някои от тях дори опитаха да приложат наученото

 


Младши сержант медицинска сестра Мария Цекина – една от първите военни сестри у нас, показа на учениците как се поставят различни видове инжекции

 


 
Момент от демонстрация на военни парамедици и медици, които спасяват пострадали в реална бойна обстановка във Военномедицинския симулационен тренировъчен център