ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БАПЗГ ГЛАСУВАХА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ

На 23 март 2018 г. в централата на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи се проведоха редовните заседания на Националния съвет и на Управителния съвет на БАПЗГ.

На заседанието на НС на БАПЗГ присъства ръководството на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ: председателят на ФСЗ към КНСБ д-р Иван Кокалов и неговите заместници – д-р Пламен Радославов и магистър-фармацевт Слава Златанова.

Председателят на БАПЗГ Милка Василева запозна присъстващите на заседанието с резултатите от проведената онлайн анкета в сайта на Асоциацията, която целеше да провери готовността на професионалистите по здравни грижи за протестни действия. Анкетата са попълнили 2136 членове на БАПЗГ. 70% от тях са изразили желание да излязат на улицата, за да заявят своите искания и да бъдат чути от управляващите.

“Вашият труд е подценен, в много лечебни заведения все още не са достигнати стартовите заплати за професионалистите по здравни грижи, залегнали в Колективния трудов договор. Това е причината дефицитът на тези специалисти да се увеличава”, изтъкна в изказването си лидерът на ФСЗ към КНСБ д-р Иван Кокалов. Той добави, че ФСЗ ще настоява за стартова заплата на всички специалисти по здравни грижи в размер на две минимални работни заплати за страната.

“Нараства дефицитът на професионалисти по здравни грижи. Нужно е държавата да вземе спешни мерки. За да се чуят нашите искания, трябва да излезем на протест”, такова мнение изказаха повечето от участниците в последното заседание на НС на БАПЗГ.  Гласуването по въпроса за провеждането на национален протест през май 2018 г. ясно и категорично потвърди нагласите за протестни действия. Бе решено, че тази година специалистите по здравни грижи няма да празнуват на своя професионален празник, а ще протестират. Денят на протеста ще бъде определен допълнително и съобщен на всички структури на БАПЗГ в страната.