ЧЛЕНОВЕТЕ НА БАПЗГ ВЕЧЕ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ ПРИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ

Членовете на БАПЗГ вече ще получават юридическа консултация при трудови спорове, решиха членовете на УС на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. На 17.10.2020 г. в зала „Европа“ на столичния хотел „Рамада“, при спазване на всички противоепидемични мерки, се проведоха заседания на Управителния съвет и на Националния съвет на БАПЗГ. С едноминутно мълчание членовете на УС и НС отдадоха почит към паметта на починалите медици у нас вследствие на усложнения от коронавирусна инфекция и към паметта на Радостина Димитрова – дългогодишен председател на Регионална колегия на БАПЗГ – Бургас, която почина от тежко белодробно заболяване в средата на юли тази година.

Председателят на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева изнесе информация за актуални събития и срещи. На годишната среща на Европейската федерация на сестринските организации (EFN), която се е провела онлайн на 15.10.2020 г., отново е обсъждан проблемът с нарастващия  недостиг на медицински сестри не само в България, но и в целия Европейски регион. Поставени са въпроси, свързани с  необходимостта от нови изисквания за технически и образователни умения на медицинските сестри; приемане на стандарт за медицинските сестри, които обучават студентите в лечебните заведения, т. нар. ментори; осигуряване на възможности на медицинските сестри да провеждат здравна превенция в общността, включително и да дават насоки за начин на живот и добри навици, които спомагат да се преодоляват проблемите с климатичните промени и др.

Председателят на Националния съвет по качество на БАПЗГ г-жа Петя Недкова информира за проведена среща в НЗОК във връзка с възможностите медицинските сестри, акушерките, медицинските фелдшери и рехабилитатори да създават индивидуални или групови практики в извънболничната помощ. НСК на БАПЗГ подготвя документ – Методика, в който ще има практически указания за откриване на самостоятелни или групови практики, както и проект на пакет от дейности, който евентуално ще се финансира от здравната каса след остойностяване на дейностите.  Методиката съдържа въведение,  алгоритъм за регистриране на индивидуална или групова практика; дейностите, съгласно Наредба №1 на МЗ, които могат да осъществяват медицинските специалисти, работещи в самостоятелни практики; проект на необходимата документация при предоставяне на здравна информация: информирано съгласие на пациентите; етични норми и управление на качеството;  основното оборудване, инструментариум  и инструкции за работа; мениджмънт  и финансиране и др.

Главният секретар на БАПЗГ г-жа Дафинка Коцева изнесе информация по финансови въпроси. Относно здравните застраховки, които осигурява БАПЗГ, стана ясно, че 88 медицински специалисти от цялата страна, които са преминали болнично лечение заради COVID-19, са били подпомогнати средно с 588 лв. и 52 ст.

По време на заседанието стана ясно, че Регионална колегия на БАПЗГ – София град е подпомогнала със сума в размер на 200 лева 48 специалисти по здравни грижи, преболедували коронавирусна инфекция в домашни условия. Регионална колегия на БАПЗГ – Варна също е подпомогнала с по 200 лева 8 медицински специалисти, които са се лекували с коноравирусна инфекция вкъщи.

От Рeгионална колегия на БАПЗГ – Бургас предвиждат да подарят на абсолвентите от направление „Здравни грижи“ в Бургаския университет по един курс за дистанционно обучение, от курсовете, които предлага БАПЗГ. Регионална колегия на БАПЗГ – Плевен подготвя и ще подари на 1 ноември – Деня на будителите барелеф на Флоранс Найтингейл на Факултета по обществено здраве в Медицински университет – Плевен по повод Международната година на медицинската сестра и акушерката, 70-годишнината от обучението на медицински сестри в лечебното заведение и 200 г. от рождението на създателката на модерното сестринство.

В условията на пандемия и във връзка в Международната година на медицинската сестра и акушерката БАПЗГ даде възможност на своите членове в рамките на три месеца да си изберат един от платените курсове за дистанционно обучение за сметка на Асоциацията. Беше изготвен и кратък видеофилм с послания за ролята на медицинските специалисти от направление „Здравни грижи“. Предстои да бъдат издадени  информационни диплянки за ролята на медицинските сестри и акушерките, които ще бъдат раздавани чрез регионалните колегии на БАПЗГ в цялата страна. На тях ще бъдат посочени координати, на които гражданите ще имат възможност да изкажат своята благодарност към медицински сестри, акушерки и други специалисти по здравни грижи.

Г-жа Милка Василева припомни, че според приетите от Народното събрание промени в Закона за съсловните организации провеждането на Отчетно-изборния конгрес на БАПЗГ ще се проведе до 3 месеца след решение на Министерския съвет за отпадане на извънредната епидемична обстановка.

Във връзка с усложнената обстановка заради коронавирусната епидемия у нас, в която кадровата криза за специалисти по здравни грижи става все по-голяма, а тези, които работят са претоварени, преуморени и получават заплащане, което не отговаря на напрегнатата и рискова работа, която осъществяват, членовете на Националния съвет решиха да излязат с декларация  към управляващите и обществеността. Бе взето и решение заседанията на НС на БАПЗГ да се провеждат онлайн веднъж в месеца.