ФИЛИАЛ ШУМЕН НА МУ-ВАРНА ЗА ВТОРИ ПЪТ СТАНА ДОМАКИН НА НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА ЗА ПО ТЯСНА ВРЪЗКА НА АКАДЕМИЧНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ С ИНОВАЦИИТЕ В ПРАКТИКАТА

Във Филиал Шумен на Медицински университет – Варна за втора поредна година се проведе Национална кръгла маса по проблемите на обучението на медицински сестри и акушерки. Форумът се проведе на 9 ноември 2017 г. и мина под надслов „От академични постижения в здравните грижи към иновации в практиката“. Организатори бяха ФОЗ и Филиал Шумен при Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна. Форматът на срещата беше разширен – освен директорите на филиалите от Хасково, Сливен, Велико Търново, бяха поканени и присъстваха и декани на факултети по обществено здраве от Русе, Благоевград и Бургас, които не са част от медицински университети, но обучават медицински сестри и акушерки. Участие взеха и  ръководители на катедри по здравни грижи, зам.-кметове по здравеопазване и директори на дирекции по здравеопазване, председателят на БАПЗГ Милка Василева,  председателят на Националния съвет по качество на БАПЗГ Петя Недкова, представители на УНИЦЕФ и други организации, с които МУ-Варна работи съвместно по здравни проекти.

Идеята на кръглата маса бе да отвори дискусия по изнасяне на академичните постижения в практиката, да достигнат студентите още докато се обучават до различни приоритетни групи от населението – жените, децата, възрастните и старите хора. След закриването на форума гостите разгледаха Филиал Шумен на МУ-Варна и посетиха учебно-практическите бази – Комплексния онкологичен център и МБАЛ Шумен, АД.