Учени от БАН препоръчват: ЗДРАВИТЕ ХОРА БЕЗ ПРИДРУЖАВАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НАД 16-18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ДА СЕ ВАКСИНИРАТ СРЕЩУ COVID-19

Здравите хора без придружаващи заболявания и без клинични прояви в момента, над 16-18-годишна възраст, да се ваксинират срещу COVID-19. Това е препоръката на водещи учени от БАН, която те отправят в становище за предстоящата ваксинационна кампания срещу COVID-19, изпратено до медиите, съобщи Zdrave.net.

Становището е подготвено от екип в състав: академик Богдан Петрунов, проф. Радостина Александрова – Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей на БАН, проф. Пенка Петрова – директор на Института по микробиология на БАН, проф. Ива Угринова – директор на Института по молекулярна биология на БАН.

„В състава на Българска академия на науките (БАН) влизат десетки от най-изтъкнатите български лекари-клиницисти, биолози, имунолози, вирусолози, генетици, математици и други разнородни специалисти, които са ангажирани с проблемите на обхваналата света пандемия, предизвикана от новия коронавирус. Със своята изследователска работа и активно участие в различните медийни презентации, където споделят най-съвременните и обективни данни относно пандемията, те допринасят много за правилната информираност на обществото и за научно обоснованите насоки на борбата с коронавируса. Като имаме предвид всичко това, смятаме, че е наложително да изкажем нашето мнение относно предстоящата ваксинационна кампания срещу коронавирусната инфекция, в резултат на анализа на съществуващите досега данни от световната литература и текуща практика“, се казва в становището.

В него те описват характеристиките на отделните видове ваксини срещу COVID-19 – РНК-ови, векторни, протеинни, адювантни.

Учените подчертават, че е препоръчително всички здрави хора, без придружаващи тежки хронични заболявания, без клинични прояви в момента и над 16 – 18 годишна възраст да се имунизират, като обаче е задължително преди това да се консултират с личния си лекар, с когото да обсъдят т всички показания и противопоказания за поставянето на ваксината, описани подробно в т.н. “кратка характеристика”, или нейния “паспорт”.

„Това предполага бързото организиране на широка медийна и институционална кампания, за да могат лекари и граждани да бъдат много добре информирани и убедени в своето решение от голям личен и обществен интерес“, подчертават учените.

 

С пълния текст на становището можете да се запознаете ТУК