УЧАСТНИЦИТЕ В 106-ТАТА ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ НА EFN ОБСЪДИХА ПРОПОРЦИОНАЛНАТА ДИРЕКТИВА И ИЗБРАХА НОВ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

На 12 и 13 октомври 2017 г. в Брюксел се състоя 106-тата Генерална Асамблея на Европейската Федерация на сестринските асоциация (EFN). По време на форума основно място зае обсъждането на предложената от Европейската комисия Пропорционална директива, която се явява като средство за оценка на прилагането на Директива 55/2013 ЕС – за взаимно признаване на професионалната квалификация за регулираните професии. Очаква се Пропорционалната директива да прекрати усилията на определени европейски правителства да принизят сестринското образование до по-ниско образователно ниво и да “произвеждат” т.нар. „евтини медицински сестри“, които ще работят със същата длъжностна характеристика, но с по-ниска заплата.
Втората важна тема беше “Антимикробната резистентност и ролята на медицинските сестри за правилното информиране на обществото за справяне с този проблем”. Бяха представени добри практики на водещи сестрински асоциации.
Участниците в 106-тата годишна среща избраха нов Управителен съвет на EFN за следващия период 2017 – 2019 г. За президент на EFN беше избрана Елизабет Адамс (от Ирландската сестринска и акушерска асоциация). Председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева бе преизбрана за трети мандат за член на УС и Председател на контролната комисия на EFN.