УЧАСТНИЦИТЕ В ТРИСТРАННАТА ОНЛАЙН СРЕЩА НА WHO, ICN И ICM ПРИЕХА ДЕКЛАРАЦИЯ С ИСКАНЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЕСТРИНСКИТЕ И АКУШЕРСКИТЕ ГРИЖИ В СВЕТОВЕН МАЩАБ

От 16-ти до 18-ти юни 2020 г. под виртуалното домакинство на СЗО – Женева се проведе редовната тристранна среща на ключови представители на Световната здравна организация (WHO ), на Международния съвет на медицинските сестри (ICN) и на Международния съвет на акушерките (ICM). Повече от 600 представители на медицинските сестри, акушерките и главните специалисти за тези професии от здравните министерства в целия свят дискутираха и планираха онлайн как да се подобри статуса на двете професии, достъпа до образование, лидерството и вземането на управленски решения, както и осигуряване на необходимия кадрови потенциал за справяне с нарастващите здравни предизвикателства. Участниците приеха Декларация, с която настояват да се спазват препоръките от първия доклад на СЗО за подкрепата и развитието на сестринските и акушерските грижи в световен мащаб, които се нуждаят от инвестиции, за да се гарантират безопасни условия на труд и достойно заплащане на медицинските сестри и акушерките.

Генералният директор на СЗО д-р Тедрос Адханом Гебрейесус направи емоционално изявление и каза, че сега, в условията на пандемия, главна задача на правителствата е да опазят здрави медицинските специалисти.

Президентът на ICN Анет Кенеди изтъкна: „Пандемията показа на света, че познанията на медицинските сестри са ключови за здравните грижи поради уникалната им връзка с пациента, семействата и общността. Медицинските сестри завоюваха своето място на масата за преговори, където се прави здравна политика и се вземат решения. Дискусиите по време на виртуалната среща недвусмислено доказаха необходимостта от инвестиции за повишаване както на лидерската роля на медицинските сестри и акушерките, така и за нужното обучение, което гарантира качествени здравни грижи.“

Главният изпълнителен директор на ICN Хауърд Катън подчерта важността от коректно събиране и анализиране на статистическите данни, така че да има реална информация за заразените медицински лица по целия свят и да се изискват адекватни мерки от правителствата за недопускане на заразяване и вътреболнични инфекции.

Лидерите на сестринските и акушерските асоциации от целия свят обединиха своя глас за глобална подкрепа към двете професии, за осигуряване на възможности за продължаващо обучение, за недопускане на дискриминация, за инвестиции и издигане на авторитета им, тъй като на медицинските сестри и акушерките се разчита да положат максимални усилия за постигане на Целите за здраве на XXI век – постигане на равен достъп до качествени здравни грижи за всеки човек.