УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА “УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ГРИЖИТЕ ЗА ЗДРАВЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ” НАБЕЛЯЗАХА НАЙ-ВАЖНИТЕ ПРИОРИТЕТИ

Най-важните приоритети в сферата на детските ясли, чието решение трябва да се търси на всички нива, набелязаха участниците в Национална кръгла маса на тема „Усъвършенстване на грижите за здравето и развитието на децата в детските ясли”, която се състоя днес, 3 юни 2019 г. в Аулата на ВМА – София. Форумът бе организиран от Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) и в него участие взеха директори на детски ясли и професионалисти по здравни грижи от цялата страна.

Доц. Красимира Костадинова от отдел “Детско и младежко здраве” в НЦОЗА представи традициите и перспективите пред детските ясли у нас. Доц. Марияна Димитрова от Медицински университет – Варна  се спря  на възможностите за образование и допълнителна квалификация на медицинските сестри, които работят с деца. Председателят на Националния съвет по качество на БАЗПГ Петя Недкова представи Квалификационната рамка за продължаващо обучение на Асоциацията и възможностите за набиране на необходимите кредитни точки за преминаване към по-високо професионално ниво. Тя напомни, че при сключен Колективен трудов договор между синдикатите и съответната община, здравните специалисти ще могат да получат по-висока стартова заплата и по 20 лева за всеки сертификат за ново квалификационно ниво. Г-жа Недкова изтъкна и факта, че БАПЗГ има сключени договори с в всички медицинските университети и други учебни структури у нас, както и университетски болници, които предлагат курсове за продължаващо обучение, кредитирани по Единната кредитна система на БАПЗГ. Директорът на столичната Детска ясла №31 Мария Вацева посочи някои добри практики в яслите у нас и

представи организацията на работа на детски ясли в други страни от ЕС. Педагогът Симона Костадинова от Детска ясла №57 в София се спря на Екипната работа на педагозите и медицинските сестри в яслите.

По време на дискусията участниците в кръглата маса набелязаха основните приоритети, по които трябва да се работи:

  • Утвърждаване и развитие на статута на детските ясли по Закона за здравето като обособени структури с дейности, нормативно регламентирани с Наредба на Министерство на здравеопазването;
  • Да се направи анализ на актуалното състояние на детските ясли на базата на комплексно национално проучване НЦОЗА, на базата на което да се изготвят препоръки до МЗ  за усъвършенстване на грижите за здравето и развитието на децата, които посещават детски ясли;
  • Работна група с представители от БАПЗГ, НЦОЗА, директори на детски ясли и други заинтересовани страни да изготви проект за актуализиране на Наредба№26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях;
  • Да се реализират мерки за усъвършенстване на взаимодействието с родителите;
  • Да се планират мерки за системно нарастване на доходите на работещите в детски ясли професионалисти по здравни грижи.

При откриването на форума поздравителен адрес от името на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев поднесе д-р Ивиан Бенишев – директор на Дирекция “Медицински дейности” в МЗ.

“Със съзнанието, че инвестицията в детското здраве е инвестиция в бъдещето на всяка нация, правителството на Република България работи приоритетно, за да осигури на българските деца най-благоприятната среда за тяхното развитие. Сред основните дългосрочни стратегически цели на Министерството на здравеопазването е гарантирането на качествени и навременни медицински грижи за най-малките граждани на страната ни”, се казва в поздравителния адрес на министър Ананиев. В него се отбелязва, че в Закона за здравето отделен раздел урежда механизмите за здравна закрила на децата и създаването на условия за гарантиране на здравословна жизнена среда и нормално физическо и психическо развитие. Детските ясли се посочват като един от основните инструменти в тази посока. В поздравлението се изтъква, че екипът на МЗ работи за осигуряването на по-ефективно майчино, детско и училищно здравеопазване в изпълнение на националната здравна стратегия 2020 и План за действие към нея. Припомнят се и възможностите за специализация на медицински сестри, акушерки и фелдшери по специалности, които имат отношение към здравето на децата – “Педиатрични здравни грижи”, “Първични здравни грижи” и “Обществено здравеопазване”.

Във форума участие взеха д-р Росен Радев – съветник на Политическия кабинет на министъра на здравеопазването, Атанаска Мутафчиеваглавен експерт в Отдел “Социални права, образование, здравеопазване и околна среда” в институцията на Омбудсмана на Република България, Слава Златанова-  зам.-председател на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ, Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители към КНСБ, Вера Рангелова – директор “Програми за ранно детско развитие” в УНИЦЕФ България.