УС НА БАПЗГ СВИКВА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ, НА КОЙТО ЩЕ БЪДЕ НАПРАВЕН АНАЛИЗ НА ПРОВЕДЕНИЯ НА 12 МАЙ 2018 Г. НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ И ЩЕ СЕ ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯ ЗА СЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ

Управителният съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи свиква Национален съвет на БАПЗГ, който ще се състои на 09.06.2018 г. в София. По време на редовното заседание членовете на НС на БАПЗГ ще обсъдят резултатите от Националния протест на специалистите по здравни грижи, който бе проведен на 12 май 2018 г. на площад “Независимост в София” и ще обмислят вариантите за следващи действия.

БАПЗГ все още очаква отговорите на отговорните институции по исканията в протестната декларация. Документът бе изпратен на 14 май 2018 г. (първият работен ден сред провеждането на протеста) до президента на Република България, председателя на Комисията по здравеопазването в 44-то Народно събрание, министър председателя на Република България , министъра на здравеопазването и работодателски организации.